LĨNH VỰC THUẾ

3 Loại Thuế Ưu Đãi Cho Dự Án Đầu Tư Theo Thông Tư 83 Hiệu Lực 01/08/2016

tax-1501475-1600x1200 (1)

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 83/2016/TT-BTC ngày 17/6/2016, quy định chi tiết 3 loại thuế được ưu đãi đối với dự án đầu tư tại Việt Nam là thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhập khẩu và thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Thông tư 83 hướng dẫn cụ thể hơn một số trường hợp hưởng ưu đãi như sau:

 • Dự án đầu tư mới vào địa bàn là khu kinh tế, khu công nghệ cao (kể cả khu công nghệ thông tin tập trung được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ) thì được hưởng ưu đãi thuế theo mức áp dụng cho dự án đầu tư mới tại khu kinh tế, khu công nghệ cao theo quy định của pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp.
 • Dự án đầu tư mới tại địa bàn khu công nghiệp (trừ khu công nghiệp nằm trên địa bàn có điều kiện – kinh tế xã hội thuận lợi theo quy định của Chính phủ) mà không thuộc các dự án đầu tư thuộc  lĩnh vực hoặc địa bàn ưu đãi đầu tư, hoặc dự án đầu tư mới vào địa bàn là khu kinh tế, khu công nghệ cao thì được hưởng ưu đãi thuế theo mức áp dụng cho dự án đầu tư mới tại khu công nghiệp theo quy định của pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Điều này cũng được áp dụng đối với dự án đầu tư mới vào khu chế xuất.
 • Đối với dự án đầu tư mở rộng: Nếu đáp ứng tiêu chí theo quy định của của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì được lựa chọn hưởng ưu đãi thuế theo dự án đang hoạt động cho thời gian còn lại (nếu có) hoặc được miễn thuế, giảm thuế đối với phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng. Thời gian miễn thuế, giảm thuế đối với thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng quy định tại khoản này bằng với thời gian miễn thuế, giảm thuế áp dụng đối với dự án đầu tư mới trên cùng địa bàn, lĩnh vực ưu đãi thuế thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật thuế thuế thu nhập doanh nghiệp.

Ưu đãi thuế nhập khẩu

Dự án có ngành nghề hoạt động được đặc biệt ưu đãi đầu tư; dự án hoạt động tại địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn; hoặc dự án có quy mô vốn từ 6000 tỷ đồng trở lên sẽ được hưởng các ưu đãi sau:

 • Miễn thuế nhập khẩu đối với các loại hàng hóa nhập khẩu làm tài sản cố định như: thiết bị, máy móc, phương tiện  vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ trong nước chưa sản xuất được, linh kiện, chi tiết,… theo quy chi tiết của Luật Thuế Xuất Khẩu, Thuế Nhập Khẩu;
 • Miễn thuế nhập khẩu trong 5 năm đối với các loại nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để sản xuất của dự án đầu tư (trừ các dự án sản xuất lắp ráp ô tô, xe máy, điều hòa, máy sưởi điện, tủ lạnh, máy giặt, quạt điện, máy rửa bát đĩa, …)

Dự án thuộc ngành nghề được ưu đãi đầu tư ví dụ như sản xuất ô tô, phụ tùng ô tô, đóng tàu…; dự án hoạt động tại địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn như Kon tum, Sơn La, lai Châu … hoặc dự án sử dụng 500 lao động trở lên hoạt động tại vùng nông thôn: Miễn thuế nhập khẩu đối với các loại hàng hóa nhập khẩu làm tài sản cố định.

Ưu đãi thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Miễn thuế đối với các dự án đầu tư:

 • thuộc ngành nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư; hoặc
 • địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn; hoặc
 • có quy mô vốn từ 6000 tỷ trở lên, giải ngân tối thiểu trong 3 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư  hoạt động tại địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn; hoặc
 • dự án đầu tư thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư quy định  hoạt động tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn.
Giảm 50% mức thuế đối với các dự án đầu tư:

 • thuộc ngành nghề ưu đãi đầu tư quy định tại mục B Phụ lục I NĐ 118/2015/NĐ-CP; hoặc
 • địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn quy định tại Phụ lục II NĐ 118/2015/NĐ-CP; hoặc
 • có quy mô lao động từ 500 người trở lên hoạt động tại vùng nông thôn thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn.
Để được hưởng những ưu đãi này, dự án đầu tư phải đáp ứng một trong các điều kiện:

 • Lĩnh vực đầu tư của dự án thuộc các ngành như sản xuất vật liệu mới, năng lượng mới; sản xuất sản phẩm điện tử, sản phẩm cơ khí trọng điểm; hoạt động công nghệ cao, và nhiều lĩnh vực khác theo quy định tại Khoản 2 Điều 15 Luật Đầu tư 2014, Khoản 1 Điều 16 Nghị định 118/2015/NĐ-CP;
 • Quy mô vốn của dự án  từ 6.000 tỷ đồng trở lên và đã thực hiện giải ngân tối thiểu 6.000 tỷ đồng trong thời hạn 3 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư;
 • Quy mô lao động từ 500 người trở lên tại vùng nông thôn;
 • Địa bàn hoạt động của dự án là địa phương có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, hoặc đặc biệt khó khăn.
Ngoài ra, PLF cũng lưu ý 2 trường hợp:
 
Các dự án đầu tư khai thác khoáng sản không được hưởng ưu đãi thuế nhập khẩu và thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.
Đối với các dự án sản xuất hàng hóa, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt:
 • Chỉ các dự án đầu tư mới sản xuất ô tô dưới 24 chỗ (kể cả xe ô tô vừa chở người, vừa chở hàng loại có từ hai hàng ghế trở lên, có thiết kế vách ngăn cố định giữa khoang chở người và khoang chở hàng) mới được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp;
 • Các loại hàng hóa, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt khác không được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhập khẩu và thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.
Công Ty Luật PLF
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Liên hệ cùng PLF để được tư vấn