Trong hoạt động kinh doanh của một công ty hợp danh, việc tiếp nhận thành viên mới vào công ty là một quá trình quan trọng, đòi hỏi sự chú ý đến các khía cạnh pháp lý và hợp đồng. Việc thực hiện quy trình này đòi hỏi sự cẩn trọng để đảm bảo tính minh bạch, phù hợp với quy định pháp luật và tạo nền tảng vững chắc cho mối quan hệ kinh doanh.

Dựa trên thống kê của Tổng Cục Thống kê Việt Nam từ năm 2010 đến nay, tỷ lệ công ty hợp danh trên tổng số doanh nghiệp chưa từng vượt quá con số 0,2%. Có thể thấy, đây là một loại hình doanh nghiệp khá “kén” người lựa chọn để khởi sự kinh doanh một phần cũng bởi những cơ chế đặc biệt mà loại hình doanh nghiệp yêu cầu. Vì vậy, khi chuẩn bị bắt đầu quá trình tiếp nhận thành viên mới vào công ty hợp danh, cần tập trung vào những điểm sau đây:

1. Xác định rõ mục tiêu và chiến lược mở rộng

Việc xác định rõ mục tiêu và chiến lược mở rộng là điều cốt yếu. Công ty cần phải định rõ mục tiêu cụ thể của việc tiếp nhận thành viên mới, xem xét liệu việc này có phù hợp với chiến lược phát triển hiện tại của doanh nghiệp hay không. Nếu mục tiêu là mở rộng thị trường hoặc gia tăng khả năng cạnh tranh, việc tiếp nhận thành viên mới có thể được coi là bước cần thiết.

2. Lựa chọn loại hình thành viên

Tiếp đến là một bước quan trọng khác, đó là lựa chọn loại hình thành viên phù hợp.

Hiện nay công ty hợp danh có 02 loại hình thành viên:

  • Thành viên hợp danh là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty;
  • Thành viên góp vốn là tổ chức, cá nhân và chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào công ty.

Trong trường hợp một tổ chức dự định trở thành thành viên mới của công ty hợp danh, thì họ chỉ có thể tham gia dưới tư cách thành viên góp vốn.

Tùy thuộc vào sự phát triển của công ty, các yếu tố pháp lý và tài chính, việc chọn giữa thành viên hợp danh hoặc thành viên góp vốn sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi, trách nhiệm và khả năng tương tác với thành viên mới vì họ hoạt động trong công ty với tính chất khác nhau. Đối với thành viên hợp danh, họ là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung. Còn đối với thành viên góp vốn, họ chỉ là thành viên góp phần vốn vào công ty, được chia lợi nhuận hằng năm tương ứng với tỷ lệ vốn góp trong vốn điều lệ công ty.

3. Xác minh danh tính và chứng minh tài chính của thành viên mới

Quá trình thực hiện các thủ tục pháp lý cần được tiến hành một cách tỉ mỉ và chuẩn xác. Điều này bao gồm việc xác minh danh tính và chứng minh về tình hình tài chính của thành viên mới, đảm bảo rằng họ đáp ứng đủ các yêu cầu pháp lý và tài chính để trở thành một phần của công ty.

4. Thông qua chấp thuận của Hội đồng thành viên

Theo Luật Doanh nghiệp 2020, việc tiếp nhận thành viên mới phải được sự đồng ý và chấp thuận của Hội đồng thành viên. Trong mọi trường hợp nếu không được Hội đồng thành viên chấp thuận thì người ứng cử không thể trở thành thành viên hợp danh và thành viên góp vốn của công ty hợp danh đó. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày được chấp thuận, thành viên mới phải nộp đủ số vốn cam kết góp vào công ty trừ trường hợp Hội đồng thành viên quyết định thời hạn khác.

5. Thực hiện hợp đồng góp vốn và các thủ tục đăng ký thành viên mới

Theo đó, việc thiết lập hợp đồng là bước không thể thiếu trong quá trình tiếp nhận thành viên mới. Hợp đồng cần phải được soạn thảo một cách tỉ mỉ, xác định rõ các quyền và nghĩa vụ của thành viên mới, cũng như các điều khoản liên quan đến chia sẻ lợi nhuận, quản lý và tương tác trong môi trường kinh doanh dựa trên Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ công ty.

Sau cùng, công ty cần tuân thủ thực hiện các thủ tục đăng ký thành viên mới tại các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Tóm lại, việc tiếp nhận thành viên mới trong một công ty hợp danh không chỉ đơn thuần là việc mở rộng quy mô kinh doanh, mà còn là một quá trình phức tạp đòi hỏi sự hiểu biết rõ ràng về luật pháp và quy định kinh doanh. Để góp phần vào sự phát triển bền vững của môi trường kinh doanh, việc tuân thủ quy định pháp luật và áp dụng chúng một cách linh hoạt là vô cùng quan trọng, đồng thời tạo nền tảng cho sự hợp tác và phát triển đối với tất cả các thành viên trong công ty hợp danh.

Bài viết được căn cứ theo pháp luật hiện hành tại thời điểm được ghi nhận như trên và có thể không còn phù hợp tại thời điểm người đọc tiếp cận bài viết này do pháp luật áp dụng đã có sự thay đổi và trường hợp cụ thể mà người đọc muốn áp dụng. Do đó bài viết chỉ có giá trị tham khảo.

Share: