lĩnh vực thuế

6 Lưu Ý về Giảm Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp Phải Nộp của Năm 2020

NOTES ON CORPORATE INCOME TAX REDUCTION PAYABLE IN 2020

“Nhìn lại năm 2020 cho thấy đại dịch Covid 19 đã và đang tác động mạnh mẽ tới nền kinh tế thế giới, làm chuỗi cung ứng toàn cầu bị đứt gãy, các doanh nghiệp trở nên điêu đứng trước ngưỡng cửa phá sản, chỉ có rất ít doanh nghiệp có chỉ số tăng trưởng dương.

Đứng trước những thử thách đó, để hỗ trợ doanh nghiệp, Quốc hội Việt Nam đã ban hành nghị quyết 116/2020/QH14 về việc giảm thuế cho các doanh nghiệp, một lần nữa cho thấy Việt Nam cam kết cùng nhà đầu tư và các doanh nghiệp vượt qua những khó khăn trong đại dịch Covid 19.”

Sau đây là 6 lưu ý mà doanh nghiệp nước ngoài cần biết để được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020.

1. Đối tượng áp dụng

Theo điều 1, nghị quyết 116/2020/QH14, đối tượng áp dụng là người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sau đây gọi là “Doanh nghiệp”), bao gồm:

  • Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam;
  • Tổ chức được thành lập theo Luật Hợp tác xã;
  • Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam;
  • Tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam có hoạt động sản xuất, kinh doanh có thu nhập.

 

2. Điều kiện áp dụng

Nếu doanh nghiệp thuộc 1 trong 2 điều kiện sau thì có thể được xem xét giảm thuế thu nhập doanh nghiệp:

  • Kỳ tính thuế năm 2020 được xác định theo năm dương lịch, trường hợp doanh nghiệp áp dụng năm tài chính khác với năm dương lịch thì kỳ tính thuế TNDN xác định theo năm tài chính áp dụng quy định tại Luật Thuế TNDN và các văn bản hướng dẫn thi hành;
  • Doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng.

 

3. Mức thuế suất

Giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 đối với trường hợp doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng.

 

4. Quy định cách xác định tổng doanh thu năm 2020

Cách xác định tổng doanh thu để giảm thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 được dựa theo điều 2 nghị định 114/2020/QH14:

Doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản trong kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 hoạt động không đủ 12 tháng thì tổng doanh thu năm 2020 được xác định bằng: Tổng doanh thu năm 2020 = (Tổng doanh thu thực tế : Số tháng thực tế hoạt động năm 2020) x 12 tháng;

 

5. Hướng dẫn doanh nghiệp kê khai giảm thuế

Doanh nghiệp tiến hành kê khai giảm thuế theo khoản 1, khoản 2 điều 3 nghị định số 114/2020/QH14:

  • Doanh nghiệp tự xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm khi tạm nộp hàng quý và khi kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020;
  • Khi thực hiện quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, trường hợp doanh nghiệp nộp thiếu so với số thuế phải tạm nộp quý thì doanh nghiệp nộp bổ sung số tiền thuế còn thiếu và tính tiền chậm nộp theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trường hợp doanh nghiệp đã nộp thuế nhiều hơn so với số thuế phải nộp của kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 thì xử lý số tiền thuế nộp thừa theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành;

 

6. Xử lý trường hợp doanh nghiệp không thuộc đối tượng được giảm thuế

Doanh nghiệp đã tự kê khai, tuy nhiên sau đó phát hiện Doanh nghiệp không thuộc đối tượng được giảm thuế theo quy định của Nghị định 114/2020/QH14 hoặc số thuế phải nộp của kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 lớn hơn số thuế đã nộp theo quy định thì chia làm 2 trường hợp:

  • Doanh nghiệp khai bổ sung hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp của kỳ tính thuế năm 2020 hoặc thực hiện quyết định sau thanh tra, kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền làm tăng số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp thì số thuế tăng thêm được giảm 30% theo quy định của Nghị định này;
  • Doanh nghiệp khai bổ sung hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp của kỳ tính thuế năm 2020 hoặc thực hiện quyết định sau thanh tra, kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền làm giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp thì xử lý số tiền thuế nộp thừa (nếu có) theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Với nhu cầu thu hút vốn đầu tư nước ngoài, cũng như hỗ trợ doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tốt nhất ở Việt Nam thì các chính sách về thuế sẽ luôn được được điều đỉnh để phù hợp trong đại dịch Covid 19, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam. Tuy nhiên, các thủ tục hành chính ở Việt Nam chưa được hoàn thiện nên có thể làm các doanh nghiệp nước ngoài bối rối trong quá trình xác định và kê khai giảm thuế thu nhập doanh nghiệp. Vì vậy, nếu bạn gặp khó khăn ở bất cứ khâu nào, thì vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Liên hệ PLF để được tư vấn