LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI

Ảnh Hưởng Của Điều Khoản Nghĩa Vụ Bán Hàng, Đào Tạo Và Doanh Số Trong Hợp Đồng Đại Lý

Close-up of man hand with highlighter over document, checking the content before signing. Concept of business and agreement

Dù hàng đã giao, Bên Đại Lý đã thanh toán tiền, nhưng chủ sở hữu của hàng hoá vẫn là Bên Giao Đại Lý theo Luật Thương Mại 2005. Vì vậy, Bên Giao đại lý cần quy định rõ một số nội dung để đảm bảo quyền lợi của mình.

Nghĩa vụ bán hàng

Trong quan hệ đại lý, Bên Giao Đại Lý luôn phải chịu rủi ro thương hiệu của mình có thể bị tổn hại do phải giao cho các Bên Đại Lý trực tiếp bán sản phẩm đến người tiêu dùng.
Vì vậy, Hợp đồng đại lý cần phải quy định 2 hạng mục quan trọng sau:

 • Bên Đại lý tuyệt đối không lạm dụng thương hiệu hàng hoá của Bên Giao Đại Lý để lừa dối khách hàng về nguồn gốc sản phẩm, bao gồm nhưng không giới hạn việc “dùng thương hiệu của Bên Giao Đại Lý để quảng bá cho sản phẩm không thuộc sở hữu của Bên Giao Đại Lý”;
 • Bên Đại lý tuyệt đối không quảng cáo về phẩm chất, đặc điểm hoặc chức năng sản phẩm sai khác với thông tin do Bên Giao Đại Lý cung cấp hoặc sai khác với thông tin ghi nhận trên bao bì hoặc hướng dẫn sử dụng đính kèm sản phẩm.

Bảo hành hàng hoá 

Trường hợp nếu Bên Đại Lý có khả năng (về trình độ kỹ thuật, nhân lực và cơ sở vật chất) và được sự đồng ý của Bên giao đại lý để thực hiện việc bảo hành, Hợp đồng chỉ cần quy định quy trình bảo hành và yêu cầu Bên Đại Lý đảm bảo đúng quy trình bảo hành và chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại nếu do vi phạm quy trình bảo hành dẫn đến thiệt hại cho khách hàng.

Tiếp nhận khiếu nại của khách hàng

Để đảm bảo uy tin của Bên Giao đại lý, hợp đồng đại lý cần có quy định về trách nhiệm của Bên Đại lý trong việc tiếp nhận và thông báo cho Bên giao đại lý bất kỳ khiếu nại nào từ khách hàng, đồng thời cũng quy định rõ về thời gian và hình thức của thông báo mà Bên Đại lý có trách nhiệm thực hiện.

Đào tạo cho Bên Đại lý

Cho dù hàng đã được giao cho Bên Đại Lý (hoặc thậm chí đã được Bên Đại Lý trả tiền hàng), chủ sở hữu thực sự của hàng vẫn là Bên Giao Đại Lý theo quy định tại Điều 170 Luật Thương Mại 2005. Do đó, hư hỏng hàng hoá trong quá trình bảo quản của Bên Đại Lý sẽ gây thiệt hại cho Bên Giao Đại Lý.
Để tránh các tổn thất này, việc đào tạo cho Bên Đại lý về kỹ năng bảo quản cũng như nhận hàng, bán hàng là cần thiết. Việc đào tạo phải được xác định:

 • gồm mấy đợt;
 • thông báo cho từng đợt được gửi trước bao lâu, dưới hình thức gì;
 • thời gian dự kiến kéo dài của mỗi đợt đào tạo;
 • địa điểm đào tạo;
 • trách nhiệm chuẩn bị cơ sở vật chất (phòng, máy chiếu, bảng, …), tài liệu (in và phát tài liệu);
 • nghĩa vụ tham gia đào tạo đầy đủ của nhân viên có thẩm quyền của Bên Đại Lý;
 • nghĩa vụ thông báo số lượng người tham gia đào tạo trong từng đợt đào tạo của Bên Đại Lý.

Nghĩa vụ đảm bảo doanh số tối thiểu

Yêu cầu đảm bảo về doanh số là một trong những phương thức để tạo động lực cho Bên Đại Lý cố gắng hoàn thành tốt nghĩa vụ bán hàng cho Bên Giao Đại Lý.
Tuỳ vào tình hình kinh tế, thị trường của khu vực và các yếu tố khác, Bên Giao Đại Lý có thể linh hoạt áp doanh số theo từng thời kỳ. Ví dụ: mặt hàng thực phẩm có thể áp doanh số cao hơn vào dịp tết, máy điều hoà có thể giảm doanh số vào mùa mưa, vé máy bay có thể áp doanh số cao hơn vào các dịp lễ, …
Mặt khác, Bên Giao Đại Lý cũng cần có biện pháp khi Bên Đại Lý không đạt mức doanh số tối thiểu, ví dụ:

 • Bên Giao Đại Lý có biện pháp hỗ trợ (về nhân lực, ý tưởng, vật dụng quảng cáo) và Bên Đại Lý có nghĩa vụ tạo mọi điều kiện thuận lợi để tiếp cận và áp dụng biện pháp đó;
 • Bên Giao Đại lý có quyền giao kết Hợp đồng Đại lý với một bên đại lý khác để doanh số theo kỳ của khu vực được đảm bảo; hoặc
 • Bên Giao Đại Lý có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng; Hạn chế bán hàng có tính chất cạnh tranh trực tiếp

Để đảm bảo doanh số bán hàng và nâng cao thương hiệu trên thị trường, Bên Giao Đại Lý có thể cân nhắc thoả thuận “việc Bên Đại Lý không được bán các sản phẩm có tính chất cạnh tranh trực tiếp với sản phẩm của Bên Giao Đại Lý trừ trường hợp được sự đồng ý trước bằng văn bản của Bên Giao Đại Lý”.

Công Ty Luật PLF

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Liên hệ PLF để được tư vấn