Sở Hữu Trí Tuệ

5 lưu ý khi đăng ký kiểu dáng công nghiệp

LĨNH VỰC SỞ HỮU TRÍ TUỆ 5 Lưu Ý Khi Đăng Ký Kiểu Dáng Công Nghiệp ” Nhằm bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp trước nạn sao chép trái pháp luật, doanh nghiệp cần lưu ý các vấn đề

Phân biệt nhãn hiệu và tên thương mại

LĨNH VỰC SỞ HỮU TRÍ TUỆ Phân Biệt Nhãn Hiệu Và Tên Thương Mại “Nhãn hiệu và tên thương mại là hai đối tượng hoàn toàn khác nhau về bản chất nhưng vẫn thường bị nhầm lẫn bởi sự giống

Gia hạn bằng bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa

LĨNH VỰC SỞ HỮU TRÍ TUỆ Gia Hạn Bằng Bảo Hộ Nhãn Hiệu Hàng Hóa “Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu là công cụ hữu ích giúp bảo vệ nhãn hiệu của doanh nghiệp không bị “cướp mất”. Tuy