Bài Viết về Thương Mại

Theo quy định pháp luật, doanh nghiệp không thể đặt trụ sở tại chung cư có mục đích sử dụng là dùng để ở. Tuy nhiên, đối với chung cư có mục đích sử dụng hỗn hợp, doanh nghiệp có thể đặt trụ sở trong một số trường hợp nhất định…

Bài Viết về Thương Mại

Theo quy định của Luật Giao dịch điện tử 2005, ngoài mục đích truyền đạt thông tin, email còn mang giá trị chứng cứ. Doanh nghiệp cần lưu ý về điều kiện, cách thu thập, hình thức và thời điểm cung cấp email để bảo vệ quyền lợi của mình…

· 1  2  3 ·

Liên hệ PLF để được tư vấn