LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI

Bán Hàng Qua Mạng Có Phải Đăng Ký Kinh Doanh Hay Không?

ecommerce-3563183_1280

“Bán hàng qua mạng là hoạt động thương mại được tiến hành một phần hoặc toàn bộ thông qua website thương mại điện tử.”

Khi thiết lập website điện tử bán hàng, các cá nhân, tổ chức sau phải thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước: (1) thương nhân; (2) tổ chức mà trong chức năng, nhiệm vụ có bao gồm việc tổ chức hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc tiến hành các hoạt động thương mại điện tử; (3) cá nhân đã được cấp mã số thuế thu nhập cá nhân.

Tính đến ngày 25/2/2014, đã có 770 cá nhân, tổ chức hoàn thành thủ tục thông báo thiết lập website thương mại điện tử bán hàng.

Quy trình thông báo đơn giản và không mất phí gồm các bước:

Bước 1: Truy cập vào Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử của Bộ Công thương tại địa chỉ: www.online.gov.vn và đăng ký tạo tài khoản đăng nhập hệ thống theo hướng dẫn.

Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, các cá nhân, tổ chức khi nhận kết quả từ Bộ Công thương qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký về việc đăng ký tài khoản thành công thì sẽ được cấp một tài khoản đăng nhập hệ thống và tiến hành tiếp Bước 3; hoặc khi đăng ký tài khoản bị từ chối/yêu cầu bổ sung thông tin thì phải tiến hành đăng ký lại/bổ sung thông tin theo yêu cầu.

Bước 3:  Tiến hành đăng nhập, chọn chức năng “Thông báo website thương mại điện tử bán hàng” và tiến hành khai báo thông tin theo mẫu.

Bước 4: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, các cá nhân, tổ chức sẽ nhận thông tin phản hồi từ Bộ Công thương qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký về việc xác nhận thông tin khai báo đầy đủ, hợp lệ hoặc phải khai báo lại, bổ sung các thông tin theo yêu cầu.

Kể từ ngày 01/01/2014 khi Nghị định 185/2013 có hiệu lực, khi thiết lập website thương mại điện tử bán hàng, các cá nhân, tổ chức phải thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước nếu không sẽ bị xử phạt hành chính. Đối tượng bị xử phạt là chủ sở hữu website thương mại điện tử bán hàng.

Hình thức xử phạt:

  • Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng.
  • Đình chỉ hoạt động thương mại điện tử từ 06 tháng đến 12 tháng nếu vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm.
Công Ty Luật PLF
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Liên hệ PLF để được tư vấn