LĨNH VỰC đầu tư

Các Dịch Vụ Công Nổi Bật Có Thể Nộp Trực Tuyến Hoặc Qua Đường Bưu Điện

Availing Prominent Public Services Online Or By Mail

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 tuy đã có chuyển biến tích cực tuy nhiên diễn biến còn phức tạp tại thành phố Hồ Chí Minh, các doanh nghiệp vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện hoạt động kinh doanh. Với việc thực hiện giãn cách xã hội tại nhiều tỉnh thành, một giải pháp để thích nghi với tình hình hiện tại là doanh nghiệp thực hiện việc nộp các hồ sơ hành chính công thông qua cổng trực tuyến. Đối với hồ sơ nộp trực tuyến, tùy theo quy định của từng cơ quan quản lý mà doanh nghiệp có thể hoàn toàn không phải nộp bản cứng trong suốt quá trình xử lý hồ sơ hoặc chỉ nộp lại bản cứng để nhận kết quả sau khi hồ sơ trực tuyến được chấp thuận. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp thông tin đến bạn đọc về các dịch vụ công có thể nộp hồ sơ trực tuyến mà doanh nghiệp thường có nhu cầu để đảm bảo duy trì các hoạt động của mình, góp phần hạn chế sự gián đoạn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.”

Sở Kế hoạch và Đầu tư:

  • Một số thủ tục đăng ký đầu tư như thành lập dự án đầu tư mới, điều chỉnh dự án đầu tư không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà đầu tư có thể thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến. Trường hợp nhà đầu tư sử dụng chữ ký số, sau khi hồ sơ được chấp thuận thì không cần phải nộp bản cứng đến cơ quan đăng ký đầu tư. Trường hợp nhà đầu tư không sử dụng chữ ký số, nhà đầu tư cần gửi bản cứng hồ sơ đã nộp trực tuyến đến cơ quan đăng ký đầu tư để nhận kết quả hồ sơ sau khi hồ sơ nộp trực tuyến được chấp thuận.
  • Các thủ tục đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp và chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp như thành lập, điều chỉnh nội dung đăng ký doanh nghiệp, tạm ngừng hoạt động,…

Sở Công thương:

Đối với các thủ tục thuộc lĩnh vực quản lý của Sở Công thương, doanh nghiệp có thể thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến và thương nhân nước ngoài sẽ gửi hồ sơ bản cứng đến Sở Công thương để nhận kết quả hồ sơ sau khi hồ sơ nộp trực tuyến được chấp thuận. Doanh nghiệp có thể tham khảo một số thủ tục hiện đã hỗ trợ nộp hồ sơ trực tuyến như dưới đây:

  • Các thủ tục liên quan đến Văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài như thành lập, điều chỉnh giấy phép hoạt động, gia hạn giấy phép hoạt động, chấm dứt hoạt động;
  • Thủ tục thông báo chương trình khuyến mại;
  • Một số giấy phép kinh doanh chuyên ngành phổ biến như Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp có quy mô dưới 03 triệu lít/năm, Giấy phép bán buôn rượu, Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội:

Một thủ tục có vai trò rất quan trọng đối với hoạt động của nhiều doanh nghiệp là thủ tục về Giấp phép lao động cho người lao động nước ngoài của doanh nghiệp. Hiện nay, thủ tục này đã có thể thực hiện nộp trực tuyến và sau đó Sở Lao động, Thương binh và Xã hội sẽ gửi kết quả đến địa chỉ nhận mà doanh nghiệp đã đăng ký sau khi hồ sơ nộp trực truyến được chấp thuận và bản cứng hồ sơ được gửi đến Sở thông qua đơn vị chuyển phát nhanh.

Sở Ngoại vụ:

Sở Ngoại vụ là cơ quan có thẩm quyền giải quyết đối với một thủ tục quan trọng trong việc xử lý hồ sơ có nguồn gốc từ nước ngoài, đó là thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự. Chỉ sau khi giấy tờ, tài liệu nước ngoài đã được hợp pháp hóa lãnh sự thì mới được xem là có giá trị sử dụng tại Việt Nam. Trong bối cảnh dịch bệnh như hiện tại, thủ tục này có thể được thực hiện thông qua đường bưu điện ở cả hai bước gửi hồ sơ và nhận kết quả.

Sở Tài nguyên và Môi trường:

Đối với doanh nghiệp có các hoạt động sản xuất, hoạt động của các doanh nghiệp thường có tác động nhất định đối với môi trường. Do đó, các giấy phép lĩnh vực môi trường có vai trò hết sức quan trọng để các doanh nghiệp vừa có thể vận hành và đảm bảo sự phát triển bền vững.

Một số dịch vụ công tiêu biểu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường hiện có thể nộp qua đường bưu điện như sau đây:

  • Đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại và cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại;
  • Cấp, gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng từ 20 m3/ngày đêm đến dưới 30.000 m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng từ 20 m3/ngày đêm đến dưới 3.000 m3/ngày đêm đối với các hoạt động khác.

Trên đây là một số thủ tục hành chính công doanh nghiệp thường có nhu cầu thực hiện trong quá trình kinh doanh hoạt động, doanh nghiệp có thể cân nhắc sử dụng dịch vụ công trực tuyến để thích nghi với tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, vừa đảm bảo an toàn cho doanh nghiệp vừa giúp doanh nghiệp duy trì được hoạt động của mình.

Bài viết được căn cứ theo pháp luật hiện hành tại thời điểm được ghi nhận như trên và có thể không còn phù hợp tại thời điểm người đọc tiếp cận bài viết này do pháp luật áp dụng đã có sự thay đổi và trường hợp cụ thể mà người đọc muốn áp dụng. Do đó bài viết chỉ có giá trị tham khảo.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Liên hệ PLF để được tư vấn