LĨNH VỰC THUẾ

Các Khoản Được Trừ Khi Xác Định Thuế Thu Nhập Cá Nhân

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Một trong những nội dung quan tâm của doanh nghiệp là thuế thu nhập cá nhân (TNCN) của người lao động trong doanh nghiệp mình được tính như thế nào để tối thiểu hóa mức thuế phải đóng, nhằm giảm “gánh nặng” về thuế cho họ.

Doanh nghiệp dựa vào chính sách của họ cùng với các quyết định của Ban giám đốc để tạo ra những khoản tách linh hoạt cho người lao động khi đóng thuế thu nhập cá nhân.

Hiện nay theo các quy định mới ban hành của Luật thuế TNCN thì trong phần tổng thu nhập hàng tháng của người lao động, phía công ty có thể xem xét để đưa vào phần thu nhập không chịu thuế các khoản chi về:

  • Tiền trang phục: Trường hợp doanh nghiệp có chi trang phục cả bằng tiền và hiện vật cho người lao động thì mức chi tối đa để tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế không vượt quá 05 triệu đồng/người/năm.
  • Tiền cơm trưa: Theo qui định của pháp luật thì doanh nghiệp được phép chi tiền ăn giữa ca cho nhân viên mỗi tháng thấp hơn hoặc bằng 680.000 đồng.
  • Tiền điện thoại: các văn bản hướng dẫn Luật thuế TNCN chưa có hướng dẫn cụ thể về khoản chi tiền điện thoại này. Do đó để xác định khoản chi này là bao nhiêu thì được xem là thu nhập không chịu thuế TNCN thì trước hết, khoản chi đó phải được quy định cụ thể tại Hợp đồng lao động, và mức khoán chi này được thực hiện theo quyết định của Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc hoặc Hội đồng thành viên.

Ngoài ra còn có thể xem xét đưa thêm các khoản tiền làm thêm giờ; tiền lương, làm thêm giờ, tiền đào tạo nâng cao trình độ, tay nghề; tiền thuê nhà do doanh nghiệp chi trả hộ đối với khoản chi về phương tiện phục vụ đưa đón tập thể NLĐ từ nơi ở đến nơi làm việc và ngược lại…. được thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động được xem là phần thu nhập không chịu thuế TNCN.

Riêng đối với các khoản phí hội viên như thẻ hội viên sân gôn, sân quần vợt, thẻ sinh hoạt các câu lạc bộ văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao hay các khoản chi dịch vụ khác phục vụ cho cá nhân trong hoạt động chăm sóc sức khỏe, vui chơi, giải trí thẩm mỹ… Nếu ghi đích danh cá nhân hoặc nhóm cá nhân sử dụng thì tính vào thu nhập chịu thuế của từng cá nhân sử dụng. Trường hợp được sử dụng chung, không ghi tên cá nhân hoặc nhóm cá nhân sử dụng thì không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN.

Doanh nghiệp cũng cần lưu ý rằng: “Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho đối tượng nộp thuế hoặc thời điểm đối tượng nộp thuế nhận được thu nhập.”

Do đó, việc khấu trừ tiền thuế TNCN trên mức thu nhập mà người lao động nhận được được tính vào thời điểm cá nhân đó nhận được thu nhập. Nếu tại thời điểm đó doanh nghiệp quên không đưa một số khoản phụ cấp như cơm trưa, xăng, điện thoại vào tiền lương cho người lao động thì cũng không được đưa qua tháng sau để xem đó là phần thu nhập không chịu thuế khi khấu trừ thuế TNCN, nghĩa là phần phụ cấp của tháng nào sẽ tính trong tháng đó chứ không dồn qua tháng sau.

Công Ty Luật PLF

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Liên hệ cùng PLF để được tư vấn