LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI

Cách Giảm Phí Chuyển Khoản Giữa Việt Nam Và Các Nước

Cách giảm phí chuyển khoản giữa Việt Nam và các nước

“Trên thực tế, khi lưu thông tiền qua lại giữa Việt Nam với các nước, doanh nghiệp phải chịu mức phí khá cao. Mức phí này không được điều chỉnh bởi các văn bản quy phạm pháp luật mà tuỳ thuộc vào phần biểu phí của các ngân hàng.”

Ngoài những nghĩa vụ thuế quan, doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam còn phải gánh thêm một khoản phí không nhỏ khi giao dịch với nước ngoài, đó là phí chuyển khoản giữa ngân hàng Việt Nam với các quốc gia khác. Vậy làm thế nào để giảm thiểu chi phí đó?

Trước hết, khi thực hiện giao dịch quốc tế, doanh nghiệp bắt buộc phải mở tài khoản. Riêng đối với nhà đầu tư nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư trực tiếp tại Việt Nam thì phải mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ. Thông qua các tổ chức tín dụng này, doanh nghiệp có thể thực hiện các hoạt động điều chuyển các nguồn vốn, thanh toán các khoản phí, thu hồi lợi nhuận…

Để giảm thiểu mức phí trên, doanh nghiệp có thể tham khảo các phương thức sau:

  • Chuyển khoản trực tiếp hoặc gián tiếp qua ngân hàng trung gian:

+     Nếu chuyển tiền từ ngân hàng có quan hệ tài khoản trực tiếp với ngân hàng bên nhận tiền, tức hai ngân hàng này có thoả thuận giảm chi phí chuyển khoản hoặc cùng thuộc một hệ thống ngân hàng, v..v… thì sẽ được ưu đãi mức phí chuyển khoản, thậm chí có thể bằng “0”.

+     Nếu chuyển tiền từ ngân hàng không có quan hệ tài khoản với ngân hàng bên nhận tiền, khi đó phải thông qua và bị thu phí bởi các ngân hàng trung gian. Do vậy, trong lệnh chuyển tiền, bên chuyển tiền nên ghi rõ thông tin ngân hàng trung gian – là một ngân hàng có quan hệ tài khoản với ngân hàng bên nhận tiền.

  • Mang theo bên mình số tiền dưới mức phải thực hiện thủ tục khai báo hải quan, cụ thể là 7000 USD (các ngoại tệ khác có giá trị tương đương) hoặc 15 triệu VNĐ. Phương pháp này chỉ phù hợp trong trường hợp số tiền cần lưu thông không lớn.
  • Nếu không có nhu cầu chuyển khoản nhanh chóng, doanh nghiệp có thể đợi đến những đợt giảm phí dịch vụ của các ngân hàng vào các dịp đặc biệt như: kỷ niệm “sinh nhật” thành lập ngân hàng, các ngày lễ lớn của Việt Nam và thế giới.
  • Thông qua công ty kiều hối: Nếu bên chuyển tiền thuộc các nước có đại lý hợp tác với công ty kiều hối thì bên chuyển tiền sẽ trả một khoản phí thường rất thấp cho đại lý đó, và bên nhận tiền sẽ nhận đầy đủ số tiền được chuyển sang mà không phải trả thêm bất kỳ một khoản phí nào. Nếu bên chuyển tiền là nước không có đại lý hợp tác với công ty kiều hối thì khi nhận tiền, bên nhận tiền sẽ trả một khoản phí cho công ty kiều hối.
  • Thông qua các công ty cung cấp dịch vụ vận tải từ nước ngoài về Việt Nam và ngược lại cũng có thể tiết kiệm chi phí chuyển khoản đáng kể.
  • Thông qua quỹ tín dụng: Bên nhận tiền sẽ không phải trả bất kỳ khoản phí nào. Bên chuyển tiền sẽ thanh toán phí chuyển khoản tại quốc gia của họ. Mức phí sẽ tuỳ vào từng thời điểm giao dịch.

Lưu ý rằng, đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam thì việc chuyển nhượng vốn được thực hiện bằng đơn vị tiền Việt Nam (VNĐ). Việc chuyển nhượng này không làm tăng tổng vốn đầu tư nên sẽ không phải thực hiện chuyển nhượng thông qua tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ của doanh nghiệp.

Công Ty Luật PLF

 
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Liên hệ PLF để được tư vấn