LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI

Cấp Phép Dạy Anh Văn Đối Với Trường Mầm Non

kindergarten-2204239_1920

“Danh sách người đăng ký dạy thêm bảo đảm các yêu cầu như: có trình độ chuẩn được đào tạo theo quy định của Luật Giáo dục; có sức khỏe; có phẩm chất đạo đức tốt…( Điều 8 thông tư 17/2012/TT-BGDĐT).”

Hiện nay, nhiều trường mầm non có nhu cầu dạy anh văn cho trẻ em do phụ huynh mong muốn con em mình được tiếp cận với ngoại ngữ sớm hơn. Trước thực trạng đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 03/2011 và Thông Tư 17/2012 nhằm quản lý chặt chẽ hoạt động dạy anh văn của các trường mẫu giáo.

Theo quy định của Thông tư số 03/2011 và Thông Tư 17/2012, một trường mầm non được cấp phép dạy anh văn khi thực hiện đầy đủ một trong hai phương pháp sau:

Trường mầm non hợp tác với một trung tâm Anh ngữ để đào tạo anh văn.

Thứ nhất, đối với trường hợp trường mầm non hợp tác với một trung tâm Anh ngữ để đào tạo anh văn, Sở giáo dục và đào tạo tiếp nhận hồ sơ xin thành lập trung tâm ngoại ngữ thuộc sự quản lý của trường.

Trung tâm ngoại ngữ thuộc sự quản lý của trường được thành lập khi có đủ các điều kiện sau:

1. Có nguồn tuyển sinh thường xuyên, ổn định.

2. Có đội ngũ cán bộ quản lý theo quy định tại Điều 14, Điều 16 của Quy chế ban hành kèm Quyết định số 31/2007 của Bộ Giáo Dục và Đào tạo.

3. Có đội ngũ giáo viên đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 26 của Quy chế nêu trên, đủ khả năng giảng dạy, đảm bảo cho các lớp hoạt động liên tục, đúng lịch của khóa học.

4. Có đủ văn phòng, phòng học, bàn ghế, phòng học tiếng, phòng vi tính với các trang thiết bị học tập đáp ứng yêu cầu về điều kiện thực hiện nội dung, chương trình giảng dạy phần lý thuyết và thực hành của học viên.

5. Có nguồn tài chính tối thiểu đủ để chi cho các hoạt động thường xuyên của Trung tâm trong năm đầu tiên.

6. Có đầy đủ các điều kiện theo quy định về phòng cháy, nổ, vệ sinh môi trường, y tế và an ninh của trung tâm.

Trường mẫu giáo phải gửi hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ, hồ sơ bao gồm:

1. Tờ trình xin thành lập trung tâm ngoại ngữ.

2. Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ gồm các nội dung sau:

a) Mục đích, yêu cầu thành lập trung tâmngoại ngữ;

b) Tên trung tâm ngoại ngữ, địa chỉ, số điện thoại, Email, Fax;

c) Dự kiến các chương trình giàng dạy, quy mô học viên trong năm đầu và ba năm tiếp theo;

d) Bản thuyết minh về các điều kiện thành lập trung tâmngoại ngữ, trong đó phải có văn bản chứng minh về quyền sở hữu (hoặc Hợp đồng thuê) đất, nhà, cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc của văn phòng; lớp học, phòng thực hành và nguồn tài chính đáp ứng được yêu cầu theo quy định tại Điều 8 của Quy chế nêu trên;

đ) Danh sách trích ngang đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên cơ hữu, thỉnh giảng (họ tên, năm sinh, trình độ chuyên môn, chuyên ngành đào tạo, chức vụ hiện tại, cơ quan công tác);

e) Bản thống kê về cơ sở vật chất, phòng học, phòng thực hành và các trang thiết bị, phương tiện, học liệu.

3. Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm giám đốc trung tâmngoại ngữ.

4. Bản sao văn bằng, chứng chỉ của đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên.

Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định hồ sơ và điều kiện thực tế, nếu đủ điều kiện quy định tại Điều 8 của Quy chế nêu trên thì trình Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh hoặc giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo theo sự ủy quyền Chủ tịch UBND cấp tỉnh ra quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ.

Thứ hai, đối với trường hợp trường mầm non xin phép trực tiếp tại Phòng Giáo dục và Đào tạo để được dạy anh văn cho trẻ em, trường phải nộp đủ các giấy tờ sau:

Tờ trình xin cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm.

Bản kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm trong đó nêu rõ các nội dung về: đối tượng học thêm, nội dung dạy thêm, địa điểm, cơ sở vật chất tổ chức dạy thêm, mức thu và phương án chi tiền học thêm, phương án tổ chức dạy thêm, học thêm.

Sau đó, trường phải gửi hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền (Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ủy Ban Nhân Dân cấp huyện). Trưởng phòng giáo dục đào tạo tiến hành thẩm định hồ sơ; kiểm tra địa điểm, cơ sở vật chất tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền quyết định cấp giấy phép cho trườngtổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm anh văn hoặc trả lời không đồng ý cho trường tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm anh văn bằng văn bản.

Công Ty Luật PLF

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Liên hệ PLF để được tư vấn