Thương Mại

Đình công hợp pháp

LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI Đình Công Hợp Pháp “Từ việc chưa tìm hiểu kỹ càng các quy định của pháp luật cũng như công đoàn chưa quan tâm đúng mực đến quyền và lợi ích của người lao động mà

Đại lý thương mại

LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI Đại Lý Thương Mại ” Đại lý thương mại là một hoạt động thương mại, theo đó bên giao đại lý và bên đại lý thoả thuận việc bên đại lý nhân danh chính mình mua,

Thế nào là hợp đồng thương mại?

LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI Thế Nào Là Hợp Đồng Thương Mại? ” Luật Thương mại Việt Nam không đề cập đến khái niệm thế nào là Hợp đồng Thương mại trong khi việc thiết lập hợp đồng trong hoạt động

Các chế tài trong hoạt động thương mại

LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI Các Chế Tài Trong Hoạt Động Thương Mại ” Trong hoạt động thương mại, sự thoả thuận giữa các bên thông thường được ghi nhận trong hợp đồng. Các bên có nghĩa vụ phải thực hiện

franchise

Tìm hiểu hoạt động nhượng quyền thương mại

LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI Tìm Hiểu Hoạt Động Nhượng Quyền Thương Mại ” Theo quy định Luật Thương mại 2005, nhượng quyền thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên

Quảng cáo thế nào là hợp pháp

LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI Quảng Cáo Thế Nào Là Hợp Pháp? “Người sử dụng lao động và người lao động phải chịu những hậu quả pháp lý khác nhau khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp