Thương Mại

Xử lý nợ khó đòi

LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI Xử Lý Nợ Khó Đòi “Theo quy định của Luật Giao dịch điện tử 2005, ngoài mục đích truyền đạt thông tin, email còn mang giá trị chứng cứ. Doanh nghiệp cần lưu ý về điều

Thu hồi nợ trong giai đoạn thi hành án

LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI Thu Hồi Nơ Trong Giai Đoạn Thi Hành Án “Lưu ý, trường hợp yêu cầu áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án theo yêu cầu không đúng và gây thiệt hại cho người bị

Gắn nhãn hàng hoá như thế nào?

LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI Gắn Nhãn Hàng Hóa Như Thế Nào? Hàng hoá nào cần gắn nhãn, nội dung trình bày như thế nào, cách thức gắn nhãn sao cho đúng,… là quy định mà doanh nghiệp sản xuất, nhập