Thương Mại

Phân biệt giải thể và phá sản

LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI Phân Biệt Giải Thể Và Phá Sản Giải thể và phá sản đều là hai hình thức chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp. Tuy nhiên, trách nhiệm của chủ doanh nghiệp, thủ tục giải quyết,

3 điều cần biết về thương nhân

LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI 3 Điều Cần Biết Về Thương Nhân “Để trở thành thương nhân có quyền thực hiện các hoạt động thương mại, các cá nhân và tổ chức nên tìm hiểu về khái niệm, phân loại cũng

Góp vốn bằng phần mềm

LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI Góp Vốn Bằng Phần Mềm “Góp vốn bằng phần mềm là một hình thức còn xa lạ đối với doanh nghiệp Việt Nam. Khi thực hiện góp vốn bằng hình thức này, doanh nghiệp cần lưu

Tổng quan về 4 hoạt động trung gian thương mại

LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI Tổng Quan Về 4 Hoạt Động Trung Gian Thương mại “Bên cạnh việc giao dịch trực tiếp với khách hàng, doanh nghiệp nên cân nhắc các hình thức trung gian thương mại để tiết kiệm thời

Tổng hợp các quy định về tiền lương

LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI Tổng Hợp Các Quy Định Về Tiền Lương “Trả lương cho người lao động là một trong những nghĩa vụ cơ bản của người sử dụng lao động. Tuy nhiên, nguyên tắc, hình thức trả lương