Mua Bán & Sáp Nhập

Capital Contribution, Share Purchase

Phân biệt sáp nhập và mua lại

LĨNH VỰC MUA BÁN VÀ SÁP NHẬP Phân Biệt Sáp Nhập Và Mua Lại ” Thuật ngữ quốc tế M&A dùng để chỉ hoạt động sáp nhập và mua lại doanh nghiệp. Hai hoạt động này có nhiều nghiệp vụ

Vấn đề lao động hậu M&A

LĨNH VỰC MUA BÁN VÀ SÁP NHẬP Vấn Đề Lao Động Hậu M&A “Tiếp tục sử dụng lao động, đưa người lao động đi đào tạo, cho nghỉ hưu, chuyển sang công việc khác hoặc chấm dứt hợp đồng lao

M&A dưới góc nhìn của Luật Cạnh tranh

LĨNH VỰC MUA BÁN VÀ SÁP NHẬP M&A Dưới Góc Nhìn Của Luật Cạnh Tranh ” M&A được điều chỉnh bởi nhiều văn bản pháp luật, trong đó pháp luật cạnh tranh được đánh giá là có ảnh hưởng lớn

Khung pháp lý điều chỉnh hoạt động M&A

LĨNH VỰC MUA BÁN VÀ SÁP NHẬP Khung Pháp Lý Điều Chỉnh Hoạt Động M&A “Riêng đối với các tổ chức tín dụng, hoạt động M&A bao gồm các hoạt động hợp nhất, sáp nhập, mua lại và được điều

Nhượng quyền thương mại, ai lợi hơn ai?

LĨNH VỰC MUA BÁN VÀ SÁP NHẬP Nhượng Quyền Thương Mại , Ai Lợi Hơn Ai? “Thông thường, chúng ta nghĩ  rằng bên giao nhượng quyền sẽ hưởng một khoản không nhỏ từ bên nhận nhượng quyền. Tuy nhiên,  thực