Sở Hữu Trí Tuệ

5 lưu ý khi đăng ký kiểu dáng công nghiệp

LĨNH VỰC SỞ HỮU TRÍ TUỆ 5 Lưu Ý Khi Đăng Ký Kiểu Dáng Công Nghiệp ” Nhằm bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp trước nạn sao chép trái pháp luật, doanh nghiệp cần lưu ý các vấn đề

Phân biệt nhãn hiệu và tên thương mại

LĨNH VỰC SỞ HỮU TRÍ TUỆ Phân Biệt Nhãn Hiệu Và Tên Thương Mại “Nhãn hiệu và tên thương mại là hai đối tượng hoàn toàn khác nhau về bản chất nhưng vẫn thường bị nhầm lẫn bởi sự giống

Gia hạn bằng bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa

LĨNH VỰC SỞ HỮU TRÍ TUỆ Gia Hạn Bằng Bảo Hộ Nhãn Hiệu Hàng Hóa “Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu là công cụ hữu ích giúp bảo vệ nhãn hiệu của doanh nghiệp không bị “cướp mất”. Tuy

Đăng ký bảo hộ sáng chế theo hiệp ước PCT

LĨNH VỰC SỞ HỮU TRÍ TUỆ Đăng Ký Bảo Hộ Sáng Chế Theo Hiệp Ước PCT “Hiệp ước về hợp tác sáng chế – Patent Cooperation Treaty (PCT) được ký kết ngày 19/06/1970 tại Washington, U.S.A. đã giải quyết tình

Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa

LĨNH VỰC SỞ HỮU TRÍ TUỆ Đăng Ký Nhãn Hiệu Hàng Hóa “Theo luật Sở hữu trí tuệ, nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. Nhãn