LĨNH VỰC THUẾ

Chi Phí Mua Quà Tặng Cho Nhân Viên Và Đối Tác

person-tying-ribbon-on-purple-gift-box-1050256

Theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 9 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008 thì ngoài chi phí không được trừ, doanh nghiệp sẽ được trừ các khoản chi khi xác định thu nhập chịu thuế nếu các khoản chi đó đáp ứng đủ những điều kiện sau đây

“a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.”

Chi phí mua quà tặng cho các nhân viên và đối tác không thuộc trường hợp chi phí không được trừ, theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Do đó, nếu hội đủ điều kiện để xác định chi phí mua quà tặng cho nhân viên và đối tác là khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và có đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật thì chi phí này là chi phí được trừ. Tuy nhiên, khoản chi này trên thực tế có được chấp nhận hay không lại là một vấn đề khác. Bởi lẽ, pháp luật hiện hành chưa có bất kỳ một điều khoản nào giải thích cho việc quy định khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Mới đây, Thông tư 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ tài chính đã có hướng dẫn chi tiết về xác định các khoản chi được trừ và không được trừ. Tuy nhiên, Thông tư 123/2012 không đề cập đến khoản chi mua quà tặng cho nhân viên và đối tác nhưng lại đề cập đến chi phí quảng cáo, tiếp thị mà trong đó, phần chi vượt quá 10% tổng số chi được trừ thì sẽ không được trừ. Đối với doanh nghiệp thành lập mới thì phần chi vượt quá 15% tổng số chi được trừ trong 3 năm đầu kể từ khi được thành lập sẽ không được trừ. Tổng số chi được trừ không bao gồm các khoản chi khống chế quy định tại điểm này. Đối với hoạt động thương mại, tổng số chi được trừ không bao gồm giá mua của hàng hoá bán ra. Vậy chi phí mua quà tặng cho đối tác có được tính vào chi phí tiếp thị?

Từ đó cho thấy, pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp chưa có quy định chặt chẽ trong việc đề cập đến chi phí mua quà cho nhân viên và đối tác. Đối với chi phí mua quà cho đối tác, nếu xác định được khoản chi này thuộc về chi phí tiếp thị thì sẽ được trừ với phần chi không quá 10% và với phần chi không quá 15% tổng số chi đối với doanh nghiệp mới không quá 3 năm. Nếu không xác định được khoản chi này nhằm mục đích quảng cáo, tiếp thị, xét theo khoản 1 Điều 9 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, nếu doanh nghiệp đáp ứng đủ các điều kiện nêu trên thì sẽ được tính là chi phí được trừ. Tuy nhiên, thiết nghĩ, pháp luật hiện hành cần phải quy định chi tiết hơn về việc như thế nào mới được gọi là liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. Từ đó các  doanh nghiệp có thể đưa ra mức tỷ lệ chi phù hợp nhằm hạn chế các trường hợp chi quá nhiều trong việc mua quà cho nhân viên và đối tác.

Công Ty Luật PLF

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Liên hệ cùng PLF để được tư vấn