LĨNH VỰC thuế

Chính Sách Thuế Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Chịu Ảnh Hưởng Bởi Covid 19

Tax Policies Supporting Enterprises Affected By Covid-19

“Hiện nay, để kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc do tác động tiêu cực của dịch COVID-19 cũng như dần ổn định sản xuất, kinh doanh, các cơ quan nhà nước đã và đang ban triển khai các chính sách về thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp đang chịu ảnh hưởng do Dich Covid 19.  Bài viết này sẽ tổng hợp một số văn bản pháp luật về thuế tiêu biểu được ban hành nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid 19 và quy định cách ly, giãn cách xã hội.

 1. Nghị quyết số 105/NQ-CP của Chính phủ ban hành ngày 09/09/2021

Nghị quyết này ban hành những chính sách chung để Bộ Tài chính xem xét, ban hành và khai triển khai các chính sách về  giảm thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành; triển khai chính sách thuế ưu đãi đối với hàng hóa nhập khẩu để tài trợ phục vụ phòng, chống dịch COVID-19. Đồng thời, văn bản này cũng quy định việc xem xét, nghiên cứu trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết năm 2021; nghiên cứu, đánh giá tác động để xem xét việc giảm lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước theo thời gian phù hợp với tình hình dịch COVID-19.

 1. Nghị định số 52/2021/ NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 19/04/2021

Theo hướng dẫn của Nghị đinh này, thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021 được gia hạn cụ thể như sau:

 • Đối với thuế giá trị gia tăng

Quy đinh về gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế giá trị gia tăng phát sinh phải nộp theo kỳ tính thuế từ tháng 3 đến tháng 8 năm 2021 (đối với trường hợp kê khai thuế giá trị gia tăng theo tháng) và kỳ tính thuế quý 1, quý 2 năm 2021 (đối với trường hợp kê khai thuế giá trị gia tăng theo quý) của các doanh nghiệp và tổ chức được hướng dẫn như sau:

 • Thời gian gia hạn là 05 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2021 và Quý 1, Quý 2 năm 2021;
 • Thời gian gia hạn là 04 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng 7 năm 2021;
 • Thời gian gia hạn là 03 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng 8 năm 2021.

Đồng thời, thời gian gia hạn trên được tính từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Ngoài ra, đối với các doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng được gia hạn thực hiện kê khai, nộp Tờ khai thuế giá trị gia tăng tháng, quý nhưng chưa phải nộp số thuế giá trị gia tăng phải nộp phát sinh trên Tờ khai thuế giá trị gia tăng đã kê khai. Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của tháng, quý được gia hạn như sau:

 • Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế tháng 3 năm 2021 chậm nhất là ngày 20 tháng 9 năm 2021;
 • Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế tháng 4 năm 2021 chậm nhất là ngày 20 tháng 10 năm 2021;
 • Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế tháng 5 năm 2021 chậm nhất là ngày 20 tháng 11 năm 2021;
 • Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế tháng 6 năm 2021 chậm nhất là ngày 20 tháng 12 năm 2021;
 • Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế tháng 7 năm 2021 chậm nhất là ngày 20 tháng 12 năm 2021;
 • Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế tháng 8 năm 2021 chậm nhất là ngày 20 tháng 12 năm 2021;
 • Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế quý 1 năm 2021 chậm nhất là ngày 30 tháng 9 năm 2021;
 • Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế quý 2 năm 2021 chậm nhất là ngày 31 tháng 12 năm 2021.
 • Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp

Gia hạn thêm 03 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của Quý 1, Quý 2 kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021.

 • Đối với tiền thuê đất

Gia hạn thêm sáu (06) tháng kể từ ngày 31 tháng 5 năm 2021, đối với số tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2021 của doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân thuộc đối tượng quy định đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm.

 1. Nghị định số 44/2021/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31/03/2021

Nghị định này hướng dẫn các chi phí doanh nghiệp được khấu trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ bằng tiền, hiện vật cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 tại Việt Nam thông qua các đơn vị nhận ủng hộ, tài trợ được ghi nhận tại Nghị định này.

Và để được xem là chi phí được trừ đối với các khoản chi phí nêu trên, doanh nghiệp cũng cần chuẩn bị các tài liệu sau đây để nộp cho cơ quan thuế như:

 • Biên bản xác nhận ủng hộ, tài trợ theo mẫu ban hoặc;
 • Văn bản, tài liệu (hình thức giấy hoặc điện từ) xác nhận khoản chi ủng hộ, tài trợ có chữ ký, đóng dấu của người đại diện doanh nghiệp và đại diện của đơn vị nhận ủng hộ, tài trợ;
 • Hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.
 1. Công văn số 6770/CTTPHCM-KK của Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành ngày 19/7/2021:

Tại  một số địa phương chịu ảnh hưởng do dịch bệnh Covid 19, điển  hình là thành phố Hồ Chí Minh, Cục thuế cũng đã ban hành  Công văn  số   6770/CTTPHCM-KK hướng dẫn về việc không xử phạt hành chính đối với doanh nghiệp có địa chỉ thường trú hoặc tạm trú trong vùng cách li, khu vực cách ly không thể thực hiện nộp hồ sơ khai thuế  đúng quy định pháp luật  khi phát sinh nghĩa vụ nộp hồ sơ khai thuế dẫn đễn việc chậm nộp hồ sơ khai thuế.

Như vậy, có thể thấy hiện này, các cơ quan nhà nước cũng đang tưng bước ban hành và triển khai các chính sách về thuế để hỗ trợ cho các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng tập trung khôi phục, phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh gắn với bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19. Vì vậy, doanh nghiệp nên kịp thời theo dõi và nắm bắt các chính sách, quy định mới được ban hành để phần nào tháo gỡ các khó khăn do dịch bệnh cũng như hỗ trợ việc phục hồi sản xuất.

Bài viết được căn cứ theo pháp luật hiện hành tại thời điểm được ghi nhận như trên và có thể không còn phù hợp tại thời điểm người đọc tiếp cận bài viết này do pháp luật áp dụng đã có sự thay đổi và trường hợp cụ thể mà người đọc muốn áp dụng. Do đó bài viết chỉ có giá trị tham khảo.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn.