LĨNH VỰC thuế
Covid 19 Và Những Lưu Ý Về Thuế
Covid 19 And Overview Of Tax Regime

Các doanh nghiệp Việt Nam đang dần hồi phục sau những thiệt hại do dịch bệnh gây ra, và để hỗ trợ doanh nghiệp được tốt nhất, Chính phủ cũng ban hành những chính sách riêng cho từng lĩnh vực, trong đó đáng kể đến là những chính sách mới và hướng dẫn kèm theo trong lĩnh vực thuế. Điều này đã góp phần giúp các doanh nghiệp cân đối lại được ngân sách tài chính của mình cho phù hợp cũng như tạo điều kiện cho doanh nghiệp vượt qua được những khó khăn trong bối cảnh các chính sách nhập cảnh của Việt Nam chưa được nới lỏng.”

Vận hành doanh nghiệp trong giai đoạn dịch bệnh, bên cạnh những chi phí thông thường thì doanh nghiệp cũng phát sinh thêm những khoản chi đặc thù khác và những chi phí này đã được cơ quan quản lý thuế hướng dẫn doanh nghiệp, một số chi phí được kể đến như:

 • Chi phí khấu hao tài sản cố định tạm dừng hoạt động do ảnh hưởng của dịch COVID-19.
 • Chi phí phát sinh trong quá trình làm việc tại nhà, làm việc từ xa ngoài văn phòng công ty.
 • Chi cho người lao động bị ảnh hưởng trong thời gian giãn cách xã hội do COVID-19.
 • Chi phí cách ly tập trung cho các chuyên gia nước ngoài.
 • Chi phí xét nghiệm, khám, điều trị COVID-19 cho các chuyên gia nước ngoài.
 • Chi ủng hộ, tài trợ cho các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19.

Để hướng dẫn cho doanh nghiệp, cơ quan quản lý thuế đã ban hành công văn cho từng nội dung cụ thể, điển hình:

Công văn số 5032/TCT-CS của Tổng cục thuế gửi Cục thuế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Cục thuế Bình Dương V/v chi phí cách ly phòng chống dịch Covid 19 của chuyên gia nước ngoài:

 • “Về việc xác định chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN:
  • Đối với chi phí cách ly tại khách sạn cho chuyên gia nước ngoài, trường hợp doanh nghiệp ký hợp đồng lao động với người lao động trong đó có ghi khoản chi về tiền nhà do doanh nghiệp trả cho người lao động thì khoản chi phí trả cho cơ sở cách ly được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ và thanh toán theo quy định.
  • Đối với khoản chi phí mua vé máy bay công tác cho chuyên gia nước ngoài, nếu khoản chi phí được thực hiện theo quy định tại Điểm 2.9 Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính (được sửa đổi bổ sung tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính) thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN khi có đầy đủ hóa đơn, chứng từ và thanh toán theo quy định.
  • Khoản chi phí xét nghiệm Covid-19 cho chuyên gia nước ngoài được coi là khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động, nếu khoản chi phí này được thực hiện theo quy định tại Điểm 2.30 Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính (được sửa đổi bổ sung tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 cua Bộ Tài chính) thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN khi có đầy đủ hóa đơn, chứng từ và thanh toán theo quy định.
 • Về việc xác định thu nhập chịu thuế TNCN:

Trường hợp người lao động nước ngoài được Công ty chi trả khoản chi phí cách ly phòng chống dịch Covid-19 khi nhập cảnh vào Việt Nam thì khoản chi này là lợi ích dược hưởng của người lao động. Do đó, khoản chi nêu trên được tính vào thu nhập chịu thuế Thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công của người lao động.”

Công văn 12452 ngày 9/10/2020 của Tổng Cục Thuế gửi một doanh nghiệp tại Hải Phòng V/v Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm: “Do ảnh hưởng của dịch covid-19 dẫn tới nhu cầu thị trường sụt giảm, doanh nghiệp gặp khó khăn phải tạm dừng hoạt động một số tài sản cố định dưới 9 tháng trong kỳ tính thuế TNDN năm 2020, sau đó tài sản cố định tiếp tục đưa vào phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh thì thuộc trường hợp tạm thời dừng do sản xuất theo mùa vụ quy định tại điểm 2.2 khoản 2 Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.”

Công văn 97748 ngày 10/11/2020 của Cục thuế Hà Nội V/v thuế TNDN, TNCN đối với khoản chi cho CBNV trong đợt dịch Covid-19: “Trường hợp Công ty trong đợt dịch covid-19 có phát sinh các khoản chi phí cách ly cho Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV (không do cá nhân làm chủ) là chuyên gia nước ngoài sang làm việc tại Việt Nam thực hiện cách ly theo quy định của pháp luật nếu các khoản chi này nội dung ghi rõ tên cá nhân hưởng thì được tính vào thu nhập chịu thuế TNCN theo quy định tại tiết đ.3.2 Khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC .

Các khoản chi nêu trên là các khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động ngoài các khoản chi lương thưởng đã thỏa thuận và phù hợp với quy định của pháp luật được xác định là chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu đáp ứng quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2014/TT-BTC nêu trên và tổng số chi có tính chất phúc lợi không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp.”

Đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ cho các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 có được trừ khi tính thuế TNDN hay không? NĐ 44/2021/NĐ-CP cho phép doanh nghiệp tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ bằng tiền, hiện vật cho hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 tại VN thông qua các đơn vị nhận ủng hộ, tài trợ. Theo đó đơn vị nhận ủng hộ, tài trợ được xác định gồm:

 • Ủy ban MTTQVN các cấp;
 • Cơ sở y tế; đơn vị lực lượng vũ trang;
 • Cơ sở giáo dục; cơ quan báo chí; quỹ phòng, chống dịch Covid-19 các cấp; quỹ từ thiện, nhân đạo;…

Kèm theo đó, khoản chi này cũng cần có các chứng từ đi kèm gồm:

 • Biên bản xác nhận ủng hộ, tài trợ theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định này hoặc văn bản, tài liệu (hình thức giấy hoặc điện từ) xác nhận khoản chi ủng hộ, tài trợ có chữ ký, đóng dấu của người đại diện doanh nghiệp là bên ủng hộ, tài trợ và đại diện của đơn vị nhận ủng hộ, tài trợ;
 • Kèm theo hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật của khoản ủng hộ, tài trợ bằng tiền hoặc hiện vật.

Lưu ý rằng, hiện nay ngoại trừ NĐ 44/2021/NĐ-CP áp dụng đối với kỳ tính thuế năm 2020 và 2021 được nêu bên trên thì các quy định hiện hành chưa đưa ra hướng dẫn cụ thể về cách xử lý thuế đối với các nhóm chi phí chi phí phát sinh. Đồng thời đây là những công văn hướng dẫn cho từng doanh nghiệp cụ thể và không đương nhiên áp dụng cho mọi doanh nghiệp, vì vậy để xác định chính xác, doanh nghiệp cần xem xét đến việc mình có thuộc đối tượng áp dụng của của các văn bản hướng dẫn nêu trên hay không, các điều kiện mà doanh nghiệp cần đáp ứng làm gì và thời hạn thực hiện tương ứng. Trong trường hợp cần thiết để đảm bảo tính chính xác các chính sách thuế dự kiến áp dụng, doanh nghiệp nên làm việc với các chuyên gia trong lĩnh vực thuế và cơ quan thuế quản lý.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Liên hệ PLF để được tư vấn