LĨNH VỰC SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Đăng Ký Bảo Hộ Sáng Chế Theo Hiệp Ước PCT

Đăng ký bảo hộ sáng chế theo hiệp ước PCT

Hiệp ước về hợp tác sáng chế – Patent Cooperation Treaty (PCT) được ký kết ngày 19/06/1970 tại Washington, U.S.A. đã giải quyết tình trạng quá tải của hệ thống đăng ký sáng chế của các quốc gia và khắc phục một số hạn chế của công ước Paris.

Trước đây, cá nhân, tổ chức muốn sáng chế của mình được bảo hộ ở nước ngoài cần phải gửi đơn xin bảo hộ trực tiếp đến quốc gia mà mình mong muốn nhận được sự bảo hộ. Công việc này khá tốn nhiều thời gian và chi phí ngay với cả những nhà sáng chế, các tổ chức lớn, cá nhân có tiềm lực kinh tế, tài chính và nhân lực. Kể từ khi PCT ra đời, những khó khăn này đã phần nào được giải quyết. Đó là lí do tại sao ngày càng có nhiều nước quyết định tham gia vào Hiệp ước này, trong đó có Việt Nam.

Trước đây, cá nhân, tổ chức muốn sáng chế của mình được bảo hộ ở nước ngoài cần phải gửi đơn xin bảo hộ trực tiếp đến quốc gia mà mình mong muốn nhận được sự bảo hộ. Công việc này khá tốn nhiều thời gian và chi phí ngay với cả những nhà sáng chế, các tổ chức lớn, cá nhân có tiềm lực kinh tế, tài chính và nhân lực. Kể từ khi PCT ra đời, những khó khăn này đã phần nào được giải quyết. Đó là lí do tại sao ngày càng có nhiều nước quyết định tham gia vào Hiệp ước này, trong đó có Việt Nam.

Công Ty Luật PLF

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Liên hệ cùng PLF để được tư vấn