Đăng ký quyền phân phối, bán buôn doanh nghiệp FDI

“Tất cả doanh nghiệp có vốn nước ngoài (dù chỉ 1%) nếu muốn buôn bán hàng hóa mua lại từ đơn vị khác sản xuất tại Việt Nam, và hàng hoá nhập khẩu từ nước ngoài vào Việt Nam phải đăng ký quyền phân phối theo quy định tại Điều 5 Thông tư 08/2013/TT-BCT ngày 22/04/2013”

Một số trở ngại khi đăng ký quyền phân phối

  • Soạn thảo hồ sơ đúng với quy cách của cơ quan nhà nước
  • Giải trình về việc triển khai thực hiện quyền phân phối
  • Chứng minh năng lực chuyên môn, tài chính
  • Điều kiện kinh doanh các mặt hàng được quy định ở nhiều văn bản và các cam kết quốc tế
  • Hồ sơ được xét duyệt bởi nhiều cơ quan từ địa phương đến trung ương
  • Tốn nhiều thời gian và chi phí

Hơn 80% khách hàng của PLF là công ty vốn nước ngoài, chúng tôi đã thực hiện nhiều vụ việc đăng ký quyền phân phối có tính chất phức tạp.
Nếu bạn chưa có kinh nghiệm thực hiện các công việc trên, hãy để chúng tôi giúp bạn đăng ký quyền phân phối một cách nhanh nhất.

3 bước đơn giản để có được quyền phân phối

  1. Liên hệ với PLF: (028) 3821 2161; legal@plf.vn
  2. PLF thay mặt bạn thực hiện tất cả công việc pháp lý
  3. Nhận giấy phép và bắt đầu mở rộng thị trường của bạn