lĩnh vực đầu tư

Đầu Tư ra Nước Ngoài và Những Điều Cần Lưu Ý

Overseas-Investment-and-Important-Note

“Trong những năm gần đây hoạt động kinh doanh không còn bó hẹp trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam mà các doanh nghiệp với mong muốn hội tiếp cận được các cơ hội phát triển ở các quốc gia khác đã tiến hành các hoạt động đầu tư vốn để thành lập hoặc tham gia gia quản lý điều hành, sở hữu vốn ở nước ngoài. Thông qua việc đầu tư ra nước ngoài, doanh nghiệp đã dần khẳng định vị trí của mình trên thị trường quốc tế. Tuy nhiên đầu tư ra nước ngoài là hoạt động phức tạp và được quản lý chặt chẽ bởi pháp luật Việt Nam, theo đó tương ứng với mỗi hình thức đầu tư ra nước ngoài, nhà đầu tư sẽ được điều chỉnh bởi những quy định riêng, nắm bắt được quy định pháp lý sẽ giúp nhà đầu tư lựa chọn được mô hình đầu tư phù hợp cũng như đảm bảo được việc chuyển lợi nhuận về nước khi có nhu cầu. Bài viết dưới đây sẽ khái quát hoạt động đầu tư ra nước ngoài dựa trên quy định trong nước với mong muốn đưa ra một cái nhìn tổng quát cho Nhà đầu tư trước khi thực hiện đầu tư.“

Lựa chọn hình thức đầu tư

Nhà đầu tư dựa trên kế hoạch phát triển của mình tại thị trường nước ngoài để lựa chọn hình thức đầu tư phù hợp tuy nhiên trước khi thực hiện nhà đầu tư phải đảm bảo mình đáp ứng điều kiện để được đầu tư theo mô hình tương ứng tại nước tiếp nhận. Hiện tại, Việt Nam ghi nhận Nhà đầu tư có thể thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài theo các hình thức dưới đây:  

  • Thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư;
  • Đầu tư theo hình thức hợp đồng ở nước ngoài;
  • Góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế ở nước ngoài để tham gia quản lý tổ chức kinh tế đó;
  • Mua, bán chứng khoán, giấy tờ có giá khác hoặc đầu tư thông qua các quỹ đầu tư chứng khoán, các định chế tài chính trung gian khác ở nước ngoài;
  • Các hình thức đầu tư khác theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư.

Xác định khả năng đáp ứng điều kiện của Nhà đầu tư

Bên cạnh việc kiểm tra nhằm xác định nhà đầu tư có đáp ứng được điều kiện của quốc gia tiếp nhận vốn đầu tư hay không, Nhà đầu tư cũng cần xác định mình đã đáp ứng điều kiện của pháp luật trong nước hay chưa, cụ thể:

  • Nhà đầu tư cần kiểm tra các ngành nghề dự kiến đầu tư ra nước ngoài có thuộc trường hợp bị cấm đầu tư hay không.
  • Đáp ứng điều kiện tương ứng nếu ngành nghề đầu tư ra nước ngoài thuộc trường hợp ngành nghề đầu tư có điều kiện.
  • Có Quyết định đầu tư theo quy định tại Luật Đầu tư;
  • Nhà đầu tư phải có văn bản của cơ quan thuế xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của nhà đầu tư.

Ngoài ra, nhà đầu tư cũng cần lưu ý vấn đề khả năng tài chính của doanh nghiệp tương đương với lượng vốn đầu tư ra nước ngoài.

Thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài

Dựa trên cơ sở đáp ứng được các điều kiện mà pháp luật quy định, Nhà đầu tư thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài tại Bộ kế hoạch và đầu tư theo quy định tại Điều 61, Luật Đầu tư.

Và để có thể chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài cững như nhận lợi nhuận, Nhà đầu tư buộc phải có tài khoản vốn đầu tư ra nước ngoài, theo đó Nhà đầu tư thực hiện mở 01 tài khoản tại tổ chức tín dụng được phép và thực hiện đăng ký với Ngân hàng Nhà nước. Tương ứng với mỗi dự án đầu tư ra nước ngoài Nhà đầu tư phải mở tài khoản vốn đầu tư tương ứng nhằm tạo sự tách bạch rõ ràng về dòng tiền – lợi nhuận giữa các dự án, mọi giao dịch liên quan đến chuyển ngoại tệ ra nước ngoài và nhận lợi nhuận về nước phải được thực hiện thông qua tài khoản này.

Bên cạnh đó Nhà đầu tư cũng cần thực hiện thủ tục đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài theo quy định của pháp luật ngoại hối và báo cáo dự án đầu tư theo định kỳ hàng quý, nhà đầu tư thực hiện báo cáo chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài cho từng dự án. Lưu ý rằng, hiện nhiều nhà đầu tư bỏ sót việc báo cáo định kỳ, nhưng điều này thực tế sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự ổn định của hoạt động đầu tư, bị áp dụng các hình thức xử phạt từ cơ quan quản lý đầu tư và phía ngân hàng, đồng thời cũng gây khó khăn cho nhà đầu tư khi thực hiện xin chấp thuận các dự án đầu tư mới trong tương lai.

Chuyển lợi nhuận về nước

Việc chuyển lợi nhuận được thực hiện dựa trên quyết định của Nhà đầu tư sau khi cân đối kế hoạch hoạt động tại nước ngoài. Như đa số nhà đầu tư nước ngoài khi thực hiện đầu tư tại Việt Nam, khoản lợi nhuận được sử dụng cho việc tái đầu tư tại Việt Nam trong giai đoạn đầu mới hoat động và khi việc kinh doanh đã ổn dịnh thì xem xét chuyển lợi nhuận về nước.

Nhà đầu tư Việt Nam khi đầu tư ra nước ngoài cũng được cho phép giữ lại lợi nhuận thu từ đầu tư ở nước ngoài để tái đầu tư khi có nhu cầu tiếp tục góp vốn, tăng vốn đầu tư hoặc thực hiện dự án đầu tư mới ở nước ngoài, tuy nhiên trước khi thực hiện điều này Nhà đầu tư cần thực hiện việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài. Trường hợp không có nhu cầu tái đầu tư, trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày có báo cáo quyết toán thuế hoặc văn bản tương đương theo quy định của nước tiếp nhận vốn đầu tư, nhà đầu tư phải chuyển toàn bộ lợi nhuận thu được ở nước ngoài về Việt Nam

Như vậy, Khi bắt đầu tư một dự án đầu tư ra nước ngoài, nhà đầu tư cần cân nhắc các vấn đề về hình thức đầu tư, điều kiện đầu tư, khả năng tài chính, luân chuyển ngoại tệ và các thủ tục cần thực hiện với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi đầu tư ra nươc ngoài.  Trong quá trình thực hiện và triển khai dự án đầu tư, nhà đầu tư cần lưu ý các vấn đề chuyển lợi nhuận về nước và báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư ra nước ngoài theo đúng quy định pháp luật.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Liên Hệ PLF để được tư vấn