Đầu Tư

Thủ tục cần biết khi đầu tư ra nước ngoài

LĨNH VỰC ĐẦU TƯ Thủ Tục Cần Biết Khi Đầu Tư Ra Nước Ngoài “Người sử dụng lao động và người lao động phải chịu những hậu quả pháp lý khác nhau khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao

Các quy định về điều chỉnh dự án đầu tư

LĨNH VỰC ĐẦU TƯ Các Quy Định Về Điều Chỉnh Dự Án Đầu Tư “Khi thực hiện điều chỉnh dự án đầu tư, nhà đầu tư cần xác định trường hợp nào phải thực hiện thủ tục đăng ký điều

Thẩm quyền chấp thuận dự án đầu tư

LĨNH VỰC ĐẦU TƯ Thẩm Quyền Chấp Thuận Dự Án Đầu Tư “Tuy nhiên, nếu các dự án nêu trên nằm trong quy hoạch đã được Thủ tướng phê duyệt hoặc ủy quyền phê duyệt và đáp ứng các điều