LĨNH VỰC Lao Động
Dịch Vụ Giới Thiệu Việc Làm Và Những Điểm Cần Lưu Ý
Job Referral Service And Important Rules And Procedures

Dịch vụ giới thiệu việc làm trong những năm gần đây phát triển khá mạnh mẽ do nhu cầu tìm kiếm nhân sự phù hợp của các doanh nghiệp, thực tế cho thấy các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ giới thiệu việc làm đang được xem  là cầu nối giữa người lao động và doanh nghiệp trên thị trường, giúp doanh nghiệp giải quyết bài toán về nhân lực và giúp cho người lao động tìm được công việc phù hợp Đây cũng là lĩnh vực kinh doanh rất được cơ quan quản lý nhà nước, đặc biệt là cơ quan lao động quan tâm vì nhu cầu việc làm của người lao động gắn liền với an sinh xã hội và sự phát triển kinh tế của đất nước. Vì vậy, bài viết này sẽ giúp cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ giới thiệu việc làm có một cái nhìn tổng quát về phạm vi hoạt động và các điều kiện cần đáp ứng theo quy pháp luật Việt Nam trong quá trình thành lập và hoạt động kinh doanh trên thực tế.”

 1. Nội dung hoạt động của dịch vụ việc làm:

Theo quy đinh của pháp luật lao động, dịch vụ giới thiệu việc làm sẽ cho phép doanh nghiệp thực hiện các hoạt động cụ thể như sau:

 • Hoạt động tư vấn bao gồm các hoạt động chi tiết sau:
 • Tư vấn, định hướng về nghề nghiệp, khung trình độ kỹ năng nghề quốc gia cho người lao động lựa chọn ngành nghề, phương án đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện phù hợp với khả năng và nguyện vọng;
 • Tư vấn việc làm cho người lao động để lựa chọn vị trí việc làm phù hợp với khả năng và nguyện vọng; tư vấn về kỹ năng tham gia dự tuyển; về tự tạo việc làm, tìm việc làm trong nước và ngoài nước;
 • Tư vấn cho người sử dụng lao động về tuyển, sử dụng và quản lý lao động; về quản trị và phát triển việc làm, phát triển nguồn nhân lực;
 • Tư vấn về chính sách lao động, việc làm cho người lao động, người sử dụng lao động.
 • Giới thiệu việc làm cho người lao động.
 • Cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động, gồm:
 • Tuyển lao động thông qua thi tuyển để lựa chọn những người đủ điều kiện, đáp ứng yêu cầu của người sử dụng lao động;
 • Cung ứng lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động;
 • Giới thiệu lao động cho doanh nghiệp được cấp phép đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, tổ chức cá nhân đầu tư ra nước ngoài hoặc đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ được giao nhiệm vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng theo quy định của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
 • Thu thập và cung cấp thông tin thị trường lao động.
 • Phân tích và dự báo thị trường lao động.
 • Đào tạo kỹ năng tham gia phỏng vấn, tìm kiếm việc làm và các kỹ năng làm việc khác; giáo dục nghề nghiệp theo quy định của pháp luật.
 • Thực hiện các chương trình, dự án về việc làm.
 1. Các điều kiện doanh nghiệp cần đáp ứng

Để hoạt động trong lĩnh vực giới thiệu dịch vụ việc làm, doanh nghiệp cần đáp ứng những điều kiện sau đây theo quy định pháp luật:

Địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh hoạt động dịch vụ việc làm

Đối với địa điểm nơi hoạt động dịch vụ việc làm và cũng là nơi đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, doanh nghiệp cần kỹ lưỡng làm việc và thỏa thuận với bên cho thuê rằng về thời gian thuê trên hợp đồng từ phải đảm bảo từ 36 tháng trở lên. Ngoài ra, nếu bên cho doanh nghiệp thuê lại địa điểm hoạt động đã có hợp đồng thuê trước đó với chủ đầu tư hoặc hoặc bên thứ ba khác thì bên cho thuê phải cam kết rằng hợp đồng thuê với phía chủ đầu tư hoặc bên thứ ba khác vẫn đảm bảo điều kiện về thời hạn thuê ít nhất là 36 tháng (03 năm) tại thời điểm ký kết hợp động cho thuê lại địa điểm với doanh nghiệp.

Lưu ý rằng địa điểm hoạt động dịch vụ giới thiệu việc làm cũng nên được các bên thỏa thuận một diện tích thuê hợp lý để phục vụ cho công tác bố trí các phòng ban làm việc trong quá trình hoạt động giới thiệu làm việc và giải trình với cơ quan nhà nước.

Như vậy, khi kí kết hợp đồng thuê địa điểm, doanh nghiệp cần xem xét kỹ lưỡng về thời hạn trên hợp đồng, diện tích thuê; năng lực và điều kiện ký kết của bên cho thuê nhằm đáp ứng các điều kiện theo quy định pháp luật trong quá trình xin cấp phép và hoạt động trên thực tế.

Thực hiện ký quỹ tại Ngân hàng thương mại

Ký quỹ là yêu cầu bắt buộc mà doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ giới thiệu việc làm phải đáp ứng với mục tiêu số tiền được ký quỹ sẽ được sử dụng trong trường hợp doanh nghiệp không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ trong hoạt động dịch vụ việc làm theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Theo quy định pháp luật lao động, doanh nghiệp phải thực hiện mở một tài khoản ký quỹ có giá trị 300.000.0000 VNĐ tại một ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Số tiền được ký quỹ trên sẽ được ngân hàng thương mại tạm khóa hay “phong tỏa” theo quy định về ký quỹ. Doanh nghiệp chỉ được rút tiền ký quỹ khi có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trên thực tế, phát sinh một số trường hợp các chi nhánh ngân hàng nước ngoài nơi doanh nghiệp mở tài khoản ngân hàng trước đó có thể sẽ từ chối thực hiện thủ tục ký quỹ vì thủ tục ký quỹ này chỉ áp dụng trong lĩnh vực kinh doanh đăc thù nhất định và không phổ biến đối với dịch vụ của các chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Vì vậy, để tránh ảnh hưởng quá trình chuẩn bị hồ sơ xin cấp phép hoạt động, tiết kiệm thời gian và chi phí, doanh nghiệp nên trao đổi và làm việc với phía ngân hàng thương về mở tài khoản ký quỹ để có sự chuẩn bị kịp thời trước khi thực hiện hoạt động xin cấp phép tại cơ quan quản lý lao động.

Doanh nghiệp cũng nên lưu ý rằng trong quá trình hoạt động nếu có sự thay đổi về tên doanh nghiệp và địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp cần liên hệ phía Ngân hàng thương mại để cập nhật thông tin kịp thời.

Sắp xếp và tuyển chọn nhân sự

Khi xin cấp phép hoạt động dịch vụ việc làm, doanh nghiệp cần lưu ý các điều kiện mà người đại diện pháp luật cần phải đáp ứng:

 • Là người quản lý doanh nghiệp theo quy định pháp luật doanh nghiệp;
 • Không thuộc một trong các trường hợp sau đây: đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc liên quan đến dịch vụ việc làm;
 • Có trình độ từ đại học trở lên hoặc đã có thời gian trực tiếp làm chuyên môn hoặc quản lý dịch vụ việc làm hoặc cung ứng lao động từ đủ 02 năm (24 tháng) trở lên trong thời hạn 05 năm liền kề trước khi đề nghị cấp giấy phép.

Đồng thời, người đại diện pháp luật cần chuẩn bị đầy đủ các tài liệu như lý lịch tư pháp, bằng cấp chuyên môn, giấy xác nhận chuyên môn, kinh nghiệm quản lý dịch vụ việc làm và/ hoặc cung ứng lao động thể hiện đã đáp ứng các điều kiện của pháp luật như đã nêu trên trong quá trình xin cấp giấy phép hoặc đáp ứng các yêu cầu giải trình khi có thanh tra, kiểm tra thực tế của cơ quan Lao động và cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Đối với các nhân sự khác, doanh nghiệp cần tuyển chọn và bố trí nhân sự thành các phòng ban rõ ràng (như Phòng Tư vấn, phòng Hành Chính kế toán,v…v) để phục vụ tốt nhất cho quá trình xin cấp phép và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Đồng thời, tại trụ sở làm việc, doanh nghiệp nên chuẩn bị các tài liệu của nhân sự về trình độ chuyên môn, giấy khám sức khỏe, lý lịch và các tài liệu liên quan khác để lưu trữ và giải trình nếu phát sinh hoạt động thanh kiểm tra tại trụ sở thực hiện dịch vụ giới thiệu việc làm nếu có.

Lưu ý khác cho doanh nghiệp sau quá trình cấp phép

Sau khi được cấp giấy phép giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm, doanh nghiệp cần lưu ý tuân thủ và thực hiện các nội dung sau:

 • Thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng về giấy phép, địa điểm, lĩnh vực hoạt động, tên người đại diện theo pháp luật thực hiện hoạt động dịch vụ việc làm, số điện thoại, e-mail, website;
 • Gửi thông báo bằng văn bản đến cơ quan quản lý lao động về ngày chính thức hoạt động;
 • Báo cáo tình hình hoạt động dịch vụ việc làm định kỳ 06 tháng và hằng năm.

Tóm lại, có thể thấy rằng lĩnh vực giới thiệu dịch vụ việc làm được cơ quan nhà nước đặc biệt quan tâm và quản lý chặt chẽ, vì vậy khi kinh doanh lĩnh vực  này doanh nghiệp cần đặc biệt quan tâm đến các vấn đề về địa điểm thuê, thời gian thuê trên hợp đồng, ký quỹ với ngân hành thương mại, các điều kiện về nhân sự và người đại diện pháp luật phải đáp ứng, các nghĩa vụ về thông báo, báo cáo nhằm  đảm bảo tuân thủ tốt nhất các quy định pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh này.

Bài viết được căn cứ theo pháp luật hiện hành tại thời điểm được ghi nhận như trên và có thể không còn phù hợp tại thời điểm người đọc tiếp cận bài viết này do pháp luật áp dụng đã có sự thay đổi và trường hợp cụ thể mà người đọc muốn áp dụng. Do đó bài viết chỉ có giá trị tham khảo.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Liên hệ PLF để được tư vấn