Dịch Vụ Hành Chính Nhân Sự

Dịch vụ hành chính nhân sự là gì?

Dịch vụ hành chính nhân sự sẽ chịu trách nhiệm duy trì, cập nhật dữ liệu của người lao động, cũng như kiểm soát những tài liệu, văn bản nội bộ có thể kể đến như quá trình nghỉ phép, du lịch của công ty…

Hành chính nhân sự bao gồm:

  • Lập và duy trì dữ liệu của người lao động;
  • Chuẩn bị, điều chỉnh những tài liệu liên quan đến nhân sự: hợp đồng lao động, quy trình tuyển dụng;
  • Kiểm tra, cập nhật nội quy công ty và các thủ tục pháp lý.

Chúng tôi làm như thế nào?

Chúng tôi đã xây dựng một quy trình riêng, từng bước xử lý những việc liên quan đến chứng từ, văn bản. Chúng tôi có mẫu văn bản cho mỗi vụ việc khác nhau nhằm tạo nên tảng cho những doanh nghiệp mới thành lập.

Thuế thu nhập cá nhân (“Thuế TNCN”) là loại thuế áp dụng cho các cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam và cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam.

Các trường hợp miễn thuế:

Luật Thuế thu nhập cá nhân quy định nhiều trường hợp là thu nhập được miễn thuế. Quý khách có thể tham khảo một vài trường hợp miễn thuế dưới đây:

  • Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản giữa thành viên trong gia đình (phụ thuộc vào từng quan hệ cụ thể);
  • Thu nhập từ giá trị quyền sử dụng đất của cá nhân được Nhà nước giao đất;
  • Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản giữa thành viên trong gia đình (phụ thuộc vào từng quan hệ cụ thể);
  • Thu nhập từ kiều hối; v.v.

Giảm thuế: Đối tượng nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế thì được xét giảm thuế tương ứng với mức độ thiệt hại nhưng không vượt quá số thuế phải nộp.

Có rất nhiều mức thuế suất được áp dụng tùy thuộc vào loại thu nhập cá nhân, ví dụ như:

  • Thu nhập hàng tháng với mức thuế suất lũy tiến từng phần từ 5% cho tới 35%; hoặc
  • Thu nhập từ đầu tư vốn với mức thuế suất 5%; hoặc
  • Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản với mức thuế suất là 2% hoặc 5% tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể, v.v.

Người lao động nước ngoài phải đăng ký xin cấp giấy phép lao động hoặc giấy miễn từ giấy phép lao động. Giấy phép sẽ cho phép người nước ngoài được làm việc với một chức danh, công ty và địa điểm cụ thể. Do đó, người lao động nước ngoài có thể có nhiều giấy phép lao động.

Quan trọng hơn, giấy phép lao động hoặc giấy miễn trừ giấy phép lao động không loại trừ việc người lao động nước ngoài vẫn phải xin cấp thị thực hoặc thẻ tạm trú.

Mọi công ty bắt buộc phải có ít nhất một người đại diện pháp luật ở Việt Nam tại mọi thời điểm; tuy nhiên, người đại diện pháp luật không cần phải thường trú ở Việt Nam.

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn.