Dịch Vụ Lưu Trữ Tài Liệu và Con Dấu

Lưu trữ tài liệu và con dấu?

Chúng tôi lưu trữ tất cả các tài liệu quan trọng của bạn và chỉ trích xuất khi bạn có yêu cầu, việc lưu trữ được thực hiện theo quy trình quản lý đã được chúng tôi và bạn thống nhất.

Chúng tôi thay bạn thực hiện các công việc sau:

  • Lưu trữ tất cả bản gốc, hợp đồng, giấy phép, chữ ký số, con dấu và tài liệu quan trọng khác của công ty;
  • Trích xuất và giám sát việc sử dụng tài liệu bản gốc, con dấu.

Chúng tôi làm như thế nào?

  • Tìm hiểu và đánh giá nhu cầu gửi giữ của bạn, dựa vào điều đó chúng tôi cung cấp đến bạn quy trình tiếp nhận, lưu trữ và trích xuất tài liệu, con dấu; do yếu tố bảo mật chúng tôi chỉ trích xuất theo cách thức mà hai bên đã thống nhất;
  • Ngay khi có yêu cầu trích xuất tài liệu, chúng tôi kiểm tra tính tuân thủ và thẩm quyền của người yêu cầu trích xuất, thực hiện trích xuất sau khi đã kiểm tra, và thông báo đến bạn khi việc trích xuất kết thúc;
  • Bạn nhận báo cáo và cập nhật liên tục tiến trình trích xuất và tình trạng lưu trữ tài liệu thông qua hệ thống CRM của chúng tôi.

Đăng ký một công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam là khả thi. Tuy nhiên, việc đầu tư nước ngoài sẽ phụ thuộc vào các hạn chế về luật định đối với từng ngành nghề cụ thể.

Trong hầu hết các trường hợp, nhà đầu tư sẽ phải thực hiện những bước sau để thành lập một công ty:

Bước 1: Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, viết tắt là GCNĐKĐT (nếu có nhà đầu tư không phải là người Việt Nam).

Bước 2: Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, viết tắt là GCNĐKDN hoặc GCNĐKKD nếu là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Công ty được thành lập sẽ cần thực hiện các bước sau đây để tuân thủ quy định:

Bước 3: Các thủ tục sau thành lập.

Bước 4: Xin cấp giấy phép con (nếu có).

GCNĐKĐT là Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư, cần phải có (trong hầu hết các trường hợp) khi một nhà đầu tư nước ngoài muốn lập một dự án (ví dụ như thành lập một công ty) ở Việt Nam tại thời điểm bắt đầu.

GCNĐKDN là Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà mọi công ty ở Việt Nam phải có. Ở các hệ thống pháp luật khác, tài liệu này có thể có tên khác như “Giấy chứng nhận thành lập công ty” hoặc “Giấy chứng nhận doanh nghiệp”.

Công ty cổ phần (“CTCP”) và Công ty trách nhiệm hữu hạn (“TNHH”) là những loại hình công ty phổ biến nhất tại Việt Nam vì chúng có những lợi điểm sau:

  • Giới hạn trách nhiệm đối với các cổ đông/ thành viên tương ứng với phần vốn góp của họ trong công ty;
  • Cấu trúc quản lý linh hoạt;

Có thể chuyển đổi từ CTCP sang TNHH và ngược lại

Về tổng thể không có một mức vốn tối thiểu nào được quy định khi thành lập một công ty tại Việt Nam. Chỉ một số ngành kinh doanh có điều kiện như kinh doanh bất động sản, ngân hàng hoặc giáo dục có yêu cầu cụ thể về vốn.

Tuy nhiên, mức vốn vẫn cần phải đủ để thực hiện các ngành nghề dự định kinh doanh cũng như quy mô hoạt động của công ty.

Đối với những ngành kinh doanh không có điều kiện, sẽ mất khoảng từ 6 đến 8 tuần để thành lập một công ty có vốn đầu từ nước ngoài và 1 tuần đối với một công ty thuần Việt Nam.

Tuy nhiên, đặc biệt với các công ty có vốn nước ngoài, thời hạn có thể dài hơn vì nhiều lý do như các yêu cầu bổ sung từ phía cơ quan cấp phép.

Mọi công ty bắt buộc phải có ít nhất một người đại diện pháp luật ở Việt Nam tại mọi thời điểm; tuy nhiên, người đại diện pháp luật không cần phải thường trú ở Việt Nam.

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn.