Giấy phép lao động và miễn trừ giấy phép lao động là gì?

Giấy phép lao động là một tài liệu chấp thuận cho người lao động nước ngoài được nhận thu nhập khi làm việc tại Việt Nam. Nếu không có giấy phép lao động, người nước ngoài sẽ không đủ điều kiện được làm việc tại Việt Nam. Tuy nhiên, một vài trường hợp sẽ không cần giấy phép lao động, được gọi là miễn trừ giấy phép lao động.

Giấy phép lao động có nhiều loại, nhằm phù hợp với các trình độ lao động khác nhau, có thể kể đến như: Chuyên Gia, Chuyên Viên, Điều Hành viên

Dịch vụ giấy phép lao động của chúng tôi bao gồm:

  • Tư vấn cho khách hàng những trường hợp cần và không cần giấy phép lao động;
  • Tư vấn cho khách hàng những hồ sơ cần có trước khi đăng ký giấy phép lao động;
  • Tư vấn cho khách hàng tình hình thực tế xin cấp giấy phép lao động tại các địa phương Việt Nam;
  • Thay mặt bạn nộp hồ sơ và nhận giấy phép lao động hoặc giấy xác nhận miễn giấy phép lao động từ cơ quan chức năng.

Chúng tôi làm như thế nào?

Chúng tôi có được những mối quan hệ chặt chẽ với các cơ quan có thẩm quyền, giúp đẩy nhanh tiến độ. Chúng tôi hiện đang có một danh sách các quốc tịch không được phép có giấy phép lao động tại Việt Nam.

Người lao động nước ngoài phải đăng ký xin cấp giấy phép lao động hoặc giấy miễn từ giấy phép lao động. Giấy phép sẽ cho phép người nước ngoài được làm việc với một chức danh, công ty và địa điểm cụ thể. Do đó, người lao động nước ngoài có thể có nhiều giấy phép lao động.

Quan trọng hơn, giấy phép lao động hoặc giấy miễn trừ giấy phép lao động không loại trừ việc người lao động nước ngoài vẫn phải xin cấp thị thực hoặc thẻ tạm trú.

Có rất nhiều mức thuế suất được áp dụng tùy thuộc vào loại thu nhập cá nhân, ví dụ như:

  • Thu nhập hàng tháng với mức thuế suất lũy tiến từng phần từ 5% cho tới 35%; hoặc
  • Thu nhập từ đầu tư vốn với mức thuế suất 5%; hoặc
  • Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản với mức thuế suất là 2% hoặc 5% tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể, v.v.

Không phải mọi trường hợp cá nhân nước ngoài làm việc tại Việt Nam đều phải có Giấy phép lao động, tùy từng trường hợp cụ thể mà một số cá nhân vào Việt Nam làm việc sẽ không cần Giấy phép lao động ví dụ như: Vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để thực hiện chào bán dịch vụ, vào Việt Nam làm việc tại vị trí chuyên gia, nhà quản lý, giám đốc điều hành hoặc lao động kỹ thuật mà có thời gian làm việc dưới 30 ngày và thời gian cộng dồn không quá 90 ngày trong 01 năm …

Người lao động nước ngoài có thể được cấp hơn 01 Giấy phép lao động. Người lao động có thể đồng thời giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động, do đó sẽ được cấp giấy phép lao động với thời hạn và nội dung dựa trên các hợp đồng lao động mà họ ký kết.

Đúng. Thành viên góp vốn hoặc chủ sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn, thành viên hội đồng quản trị của công ty cổ phần làm việc tại Việt Nam không thuộc diện cấp giấy phép lao động, tuy nhiên vẫn phải thực thủ tục xin xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

Không. Giấy phép lao động được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền tại nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc.

Không. Hình phạt tiền không chỉ áp dụng với bên sử dụng lao động mà còn áp dụng với chính người lao động nước ngoài, bên cạnh đó do làm việc tại Việt Nam khi chưa được cấp giấy phép thì cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét tiến hành trục xuất cá nhân này.

Liên hệ PLF để được tư vấn