Giấy Phép Lao Động

Giấy phép lao động và miễn trừ giấy phép lao động là gì?

Giấy phép lao động là một tài liệu chấp thuận cho người lao động nước ngoài được nhận thu nhập khi làm việc tại Việt Nam. Nếu không có giấy phép lao động, người nước ngoài sẽ không đủ điều kiện được làm việc tại Việt Nam. Tuy nhiên, một vài trường hợp sẽ không cần giấy phép lao động, được gọi là miễn trừ giấy phép lao động.

Giấy phép lao động có nhiều loại, nhằm phù hợp với các trình độ lao động khác nhau, có thể kể đến như: Chuyên Gia, Chuyên Viên, Điều Hành viên

Dịch vụ giấy phép lao động của chúng tôi bao gồm:

  • Tư vấn cho khách hàng những trường hợp cần và không cần giấy phép lao động;
  • Tư vấn cho khách hàng những hồ sơ cần có trước khi đăng ký giấy phép lao động;
  • Tư vấn cho khách hàng tình hình thực tế xin cấp giấy phép lao động tại các địa phương Việt Nam;
  • Thay mặt bạn nộp hồ sơ và nhận giấy phép lao động hoặc giấy xác nhận miễn giấy phép lao động từ cơ quan chức năng.

Chúng tôi làm như thế nào?

Chúng tôi có được những mối quan hệ chặt chẽ với các cơ quan có thẩm quyền, giúp đẩy nhanh tiến độ. Chúng tôi hiện đang có một danh sách các quốc tịch không được phép có giấy phép lao động tại Việt Nam.

Người lao động nước ngoài phải đăng ký xin cấp giấy phép lao động hoặc giấy miễn từ giấy phép lao động. Giấy phép sẽ cho phép người nước ngoài được làm việc với một chức danh, công ty và địa điểm cụ thể. Do đó, người lao động nước ngoài có thể có nhiều giấy phép lao động.

Quan trọng hơn, giấy phép lao động hoặc giấy miễn trừ giấy phép lao động không loại trừ việc người lao động nước ngoài vẫn phải xin cấp thị thực hoặc thẻ tạm trú.

Có rất nhiều mức thuế suất được áp dụng tùy thuộc vào loại thu nhập cá nhân, ví dụ như:

  • Thu nhập hàng tháng với mức thuế suất lũy tiến từng phần từ 5% cho tới 35%; hoặc
  • Thu nhập từ đầu tư vốn với mức thuế suất 5%; hoặc
  • Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản với mức thuế suất là 2% hoặc 5% tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể, v.v.

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn.