LĨNH VỰC lao động

Doanh Nghiệp Cần Làm Gì Để Sử Dụng Lao Động Nước Ngoài

How Should Enterprises Employ Foreign Workers

“Ngày nay, trong xu thế hội nhập quốc tế sâu rộng, việc sử dụng người lao động nước ngoài tại Việt Nam ngày càng trở nên phổ biến, ở cả các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và Doanh nghiệp trong nước. Tuy nhiên, nguồn lao động có trình độ cao đang rơi vào tình trạng “cung không đủ cầu”, nhu cầu tìm kiếm, sử dụng lao động cấp cao, đặc biệt là nguồn lao động quốc tế đang ngày càng trở nên quan trọng, cấp thiết hơn. Vậy, doanh nghiệp cần lưu ý những gì khi tuyển dụng người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.”

 1. Điều kiện sử dụng người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Điều kiện đối với lao động

Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam là người có quốc tịch nước ngoài và phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

 • Đủ 18 tuổi trở lên và có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.
 • Có trình độ chuyên môn, kỹ thuật, tay nghề, kinh nghiệm làm việc phù hợp với vị trí công việc.
 • Có đủ sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế.
 • Không phải là người đang trong thời gian chấp hành hình phạt hoặc chưa được xóa án tích hoặc đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật nước ngoài hoặc pháp luật Việt Nam.
 • Phải xin giấy phép lao động (“Work permit”, “WP”), hoặc xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động (“Work permit exemption”, “WPE”) trước khi bắt đầu làm việc.
Điều kiện đối với doanh nghiệp

Doanh nghiệp chỉ được tuyển dụng người lao động nước ngoài vào làm vị trí công việc quản lý, điều hành, chuyên gia và lao động kỹ thuật mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được theo nhu cầu sản xuất, kinh doanh.

Lưu ý rằng trước khi tuyển dụng người lao động nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam phải giải trình nhu cầu sử dụng lao động và được sự chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 1. Trình tự sử dụng lao động nước ngoài

Doanh nghiệp sử dụng người lao động nước ngoài cần đáp ứng theo trình tự chung như sau:

Thứ nhất, xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài:
 • Trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài, người sử dụng lao động báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng lao động với cơ quan lao động.
 • Trong quá trình thực hiện nếu thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài thì Doanh nghiệp phải báo cáo trước ít nhất 30 ngày.
Thứ hai, xin WP hoặc WPE:
 • Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động: Doanh nghiệp đề nghị cơ quan quản lý lao động xác nhận trước ít nhất 10 ngày, kể từ ngày người lao động nước ngoài bắt đầu làm việc.

Vui lòng tham khảo bài viết: Trường Hợp Nào Không Cần Xin Giấy Phép Lao Động

 • Cấp giấy phép lao động: Trước ít nhất 15 ngày, kể từ ngày người lao động nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc tại Việt Nam, Doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động tại cơ quan lao động.

Vui lòng tham khảo bài viết: Thủ Tục Xin Giấy Phép Lao Động

Thứ ba, ký kết hợp đồng lao động:
 • Người lao động nước ngoài làm việc theo hình thức hợp đồng lao động, sau khi được cấp giấy phép lao động thì Doanh nghiệp và người lao động phải ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản trước ngày dự kiến làm việc cho Doanh nghiệp.
 • Doanh nghiệp phải gửi hợp đồng lao động đã ký kết tới cơ quan có thẩm quyền đã cấp giấy phép lao động.
Thứ tư, Báo cáo sử dụng người lao động nước ngoài:

Doanh nghiệp phải thực hiện báo cáo 6 tháng đầu năm (trước ngày 5 tháng 7) và báo cáo hằng năm (trước ngày 05/1 của năm sau) về tình hình sử dụng người lao động nước ngoài gửi cơ quan quản lý lao động.

Thứ năm, thu hồi giấy phép lao động:

Giấy phép lao động hết hiệu lực theo quy định thì trong 15 ngày kể từ ngày giấy phép lao động hết hiệu lực thì Doanh nghiệp phải thu hồi giấy phép lao động của người lao động nước ngoài để nộp lại cơ quan quản lý lao động.

 1. Lưu ý

 • Giấy phép lao động có thời hạn tối đa 2 năm, hợp đồng lao động có thời hạn cụ thể, có thể ký nhiều lần hợp đồng lao động nhưng phải đảm bảo trong thời hạn của giấy phép lao động đã cấp.
 • Giấy phép lao động được gia hạn 1 lần, sau khi đã gia hạn 1 lần, trường hợp người lao động có nhu cầu tiếp tục làm việc thì phải xin giấy phép lao động mới.
 • Giấy phép lao động không có giá trị thay thế giấy tờ cư trú của người lao động. Doanh nghiệp cần lưu ý tuân thủ đăng ký tạm trú, xin thẻ tạm trú hoặc visa cho người lao động trong quá trình làm việc.

Vui lòng tham khảo bài viết:

Các Trường Hợp Tạm Trú Phổ Biến Tại Việt Nam

Người Lao Động Nước Ngoài Được Cư Trú Tại Việt Nam Theo Hình thức Nào?

 • Doanh nghiệp lưu ý về vấn đề thuế thu nhập cá nhân của người lao động nước ngoài để có kế hoạch cụ thể khi tuyển dụng, sử dụng người lao động nước ngoài tại Việt Nam.

Vui lòng tham khảo bài viết: Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Của Người Nước Ngoài Làm Việc Tại Việt Nam

Bài viết được căn cứ theo pháp luật hiện hành tại thời điểm được ghi nhận như trên và có thể không còn phù hợp tại thời điểm người đọc tiếp cận bài viết này do pháp luật áp dụng đã có sự thay đổi và trường hợp cụ thể mà người đọc muốn áp dụng. Do đó bài viết chỉ có giá trị tham khảo.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn.