LĨNH VỰC thương mại
Doanh Nghiệp Cần Lưu Ý Gì Khi Gắn Nhãn Phụ Cho Hàng Hóa Nhập Khẩu
Requirements Related To Sub-Labels Of Imported Goods

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, nhu cầu giao thoa văn hóa và kinh tế giữa các quốc gia ngày càng nhiều, điều này đã tạo điều kiện cho nhiều hàng hóa nhập khẩu vào thị trường trong nước. Một trong những biểu hiện cụ thể mà ta có thể dễ dàng nhận thấy là việc thị trường Việt Nam xuất hiện các hàng hóa nhập khẩu 100% từ nước ngoài ngày càng nhiều. Để nhằm đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng Việt Nam, pháp luật có nhiều quy định liên quan để kiểm soát hoạt động nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài, trong đó có các quy định về nhãn phụ tiếng việt. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn đọc một số quy định pháp luật hiện hành về nhãn phụ tiếng việt của hàng hóa nhập khẩu để doanh nghiệp có thể có cái nhìn sơ nét trước khi quyết định tham gia vào hoạt động kinh doanh này.”

Nhãn phụ là gì

Dán nhãn phụ là một trong những quy định bắt buộc đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, được quy định cụ thể trong Nghị định số 43/2017/NĐ – CP và quy định chi tiết tại Thông tư 05/2019/TT-BKHCN. Theo đó, nhãn phụ là nhãn hàng hóa bằng chữ viết sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt được gắn trên bao bì, hàng hóa. Nhãn phụ phải nêu rõ những nội dung bắt buộc trên nhãn gốc – nhãn được thể hiện lần đầu được gắn trên bao bì, hàng hóa do các cá nhân, tổ chức sản xuất hàng hóa tự gắn lên đó. Trường hợp nhãn gốc còn thiếu nội dung theo quy định của pháp luật Việt Nam, nhãn phụ cần phải bổ sung nội dung để đáp ứng điệu kiện đó (khoản 4 Điều 3 Nghị định 43/2017/NĐ-CP).

Pháp luật không quy định cụ thể về đối tượng chịu trách nhiệm ghi nhãn phụ lên hàng hóa nhập khẩu để lưu thông tại Việt Nam, nghĩa vụ này có thể được nhà sản xuất/người bán ở nước ngoài và tổ chức/cá nhân nhập khẩu tại Việt Nam thảo luận và quy định trong hợp đồng. Tuy nhiên, trong trường hợp nhãn gốc của hàng hóa nhập khẩu không phù hợp với quy định của pháp luật, tổ chức/cá nhân nhập khẩu có trách nhiệm ghi nhận nhãn phụ theo đúng quy định khi đưa sản phẩm đó ra lưu thông và phải giữ nguyên nhãn gốc.

Vị trí dán nhãn

Nhãn hàng hóa phải được thể hiện trên hàng hóa, bao bì thương phẩm của hàng hóa ở vị trí khi quan sát có thể nhận biết được dễ dàng, đầy đủ các nội dung quy định của nhãn mà không phải tháo rời các chi tiết, các phần của hàng hóa.

Thiết kế của nhãn hàng hóa

Thiết kế nhãn hàng hóa sẽ bao gồm các yêu tố kích thước; kiểu chữ, số; màu sắc; ký hiệu; hình ảnh của nhãn và một số yêu tố khác được thể hiện trên nhãn.

Nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn hàng hóa

Là tên hàng hóa; tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa; xuất xứ hàng hóa; các nội dung khác theo tính chất của mỗi loại hàng hóa.

Đối với một số hàng hóa đặc biệt như rượu và thuốc lá nhập khẩu, ngoài việc phải dãn nhãn phụ tiếng Việt lên sản phẩm, từ ngày 01/07/2022 doanh nghiệp còn cần phải tiến hành đăng ký mua và dán tem điện tử lên từng đơn vị sản phẩm theo quy định mới tại Thông tư 23/2021/TT-BTC. Trước thời hạn này, rượu nhập khẩu phải tiến hành mua và dán tem giấy lên từng sản phẩm theo quy định tại Thông tư 15/2020/TT-BTC.

Trên thực tế, nhiều trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu rơi vào tình trạng không thông quan hoặc bị tạm giữ trong quá trình lưu hành trên thị trường do nhãn phụ không đáp ứng được các điều kiện mà pháp luật đã quy định. Điều này cũng sẽ dẫn đến những khó khăn mà doanh nghiệp có thể không lường trước được tại thời điểm nhập khẩu như chi phí lưu kho bãi, chi phí khắc phục hậu quả, phạt vi phạm và các rủi ro khác từ cam kết của chính doanh nghiệp trong các hợp đồng với khách hàng.

Để giảm bớt những rủi ro này, doanh nghiệp cần đặc biệt lưu ý đến thỏa thuận về nhãn và bao bì sản phẩm đối với nhà cung cấp hoặc đơn vị thực hiện dịch vụ nhập khẩu hàng thay cho doanh nghiệp. Một điều khoản quy định chi tiết cũng sẽ giúp doanh nghiệp có cơ sở buộc nhà cung cấp bồi thường thiệt hại hoặc phạt trong trường hợp doanh nghiệp phải chịu các rủi ro từ việc ghi nhận nhãn phụ không đúng quy định.

Bài viết được căn cứ theo pháp luật hiện hành tại thời điểm được ghi nhận như trên và có thể không còn phù hợp tại thời điểm người đọc tiếp cận bài viết này do pháp luật áp dụng đã có sự thay đổi và trường hợp cụ thể mà người đọc muốn áp dụng. Do đó bài viết chỉ có giá trị tham khảo.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Liên hệ PLF để được tư vấn