LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI

Doanh Nghiệp Có Được Đăng Ký Bảo Hộ Bí Mật Kinh Doanh?

key-2114046_1280

Nhiều doanh nghiệp vẫn thường lo sợ bí mật kinh doanh bị xâm phạm nên cần phải có biện pháp bảo hộ. Tuy nhiên, pháp luật chưa hề có khái niệm về việc “đăng ký bảo hộ bí mật kinh doanh.”

Bí mật kinh doanh có thể hiểu là thông tin liên quan đến những loại thông tin trong những lĩnh vực khác nhau như khoa học kỹ thuật, thương mại, tài chính,… và không bao gồm những bí mật không liên quan đến kinh doanh.

Để được xem là bí mật kinh doanh, thông tin phải đáp ứng được những điều kiện khá khó khăn. Trong đó, điều kiện tiên quyết là thông tin phải được bảo mật bằng các biện pháp cần thiết để không bị tiết lộ và không dễ dàng tiếp cận được. Do đó, quyền sở hữu đối với bí mật kinh doanh được xác lập dựa trên việc sở hữu bí mật kinh doanh một cách hợp pháp và thực hiện bảo mật bí mật kinh doanh đó.

Như vậy, khác với nhãn hiệu, sáng chế hay chỉ dẫn địa lý,… quyền sở hữu công nghiệp đối với bí mật kinh doanh được hiển nhiên xác lập mà không cần phải đăng ký ở cơ quan có thẩm quyền. Và vì không đăng ký nên doanh nghiệp không cần phải công khai thông tin về bí mật kinh doanh, giúp doanh nghiệp phần nào yên tâm hơn trong việc bảo vệ bí mật của mình.

Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp muốn đăng ký bảo hộ bí mật kinh doanh, doanh nghiệp đó chỉ có thể đăng ký dưới hình thức sáng chế do chưa có quy định cho việc đăng ký bảo hộ bí mật kinh doanh. Thời hạn bảo hộ đối với sáng chế là 20 năm đối với vòng đời của một doanh nghiệp. Hết 20 năm này, bí mật kinh doanh – mà hiện là sáng chế đã được đăng ký của doanh nghiệp, sẽ được công khai. Doanh nghiệp lúc này không còn nắm ưu thế trong lĩnh vực mình đang kinh doanh nữa.

Luật Sở hữu trí tuệ 2005 cũng đã có những quy định cho vấn đề bảo hộ bí mật kinh doanh, bao gồm quyền của chủ sở hữu cũng như những phương thức giải quyết các hành vi xâm phạm. Tuy vậy, doanh nghiệp cần có những phương cách để tự bảo vệ mình trước nguy cơ dễ dàng bị xâm phạm trong thời đại công nghệ số.

Công Ty Luật PLF

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Liên hệ PLF để được tư vấn