LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI

Doanh Nghiệp Có Thể Thanh Toán Bằng L/C

3660156 - the credits cards and the bills on the table. the number and personal id of the credit card has been removed or replaced from the original one to prevent unnecessary things.

Tín dụng thư (letter of credit – L/C) là phương thức thanh toán quốc tế phổ biến nhất hiện nay dành cho doanh nghiệp có hoạt động thương mại với đối tác nước ngoài.

Theo quy định của pháp luật về ngân hàng, tín dụng thư (TDT) là một văn bản cam kết có điều kiện được Ngân hàng mở theo yêu cầu của người sử dụng dịch vụ thanh toán (người xin mở thư tín dụng), theo đó Ngân hàng thực hiện yêu cầu của người sử dụng dịch vụ thanh toán (người xin mở thư tín dụng) để:

Trả tiền hoặc uỷ quyền cho Ngân hàng khác trả tiền ngay theo lệnh của người thụ hưởng khi nhận được bộ chứng từ xuất trình phù hợp với các điều kiện của thư tín dụng.

Chấp nhận sẽ trả tiền hoặc uỷ quyền cho Ngân hàng khác trả tiền theo lệnh của người thụ hưởng vào một thời điểm nhất định trong tương lai khi nhận được bộ chứng từ xuất trình phù hợp với các điều kiện thanh toán của thư tín dụng.

Nội dung của TDT cũng thể hiện sự sắp thoả thuận của ngân hàng để đi đến điều khoản cam kết thanh toán bộ chứng từ. Để nhận được khoản thanh toán từ ngân hàng,người hưởng phải hoàn tất những điều khoản của TDT.

Theo quy định của pháp luật quốc tế, có 2 loại hình tín dụng thư là TDT có thể huỷ ngang và tín dụng thư không thể huỷ ngang.

TDT có thể huỷ ngang có khả năng huỷ bỏ khi đang còn hiệu lực của một phía mà không cần sự đồng ý của bên còn lại.

TDT không thể huỷ ngang là việc huỷ bỏ TDT đơn phương của một bên là hoàn toànkhông có giá trị pháp lý.

Các bước thực hiện thanh toán bằngTDT như sau:

Khi có nhu cầu thanh toán bằng TDT, người trả tiền lập giấy mở thư tín dụng nộp vào ngân hàng phục vụ mình theo mẫu do ngân hàng Nhà nước quy định.

Khi nhận được giấy xin mở TDT của khách hàng, ngân hàng phục vụ người trả tiền kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của giấy mở thư tín dụng; ký tên và đóng dấu ngân hàng mình lên 2 liên đầu giấy mở thư tín dụng; ghi ký hiệu mật lên các liên giấy mở thư tín dụng.

Nếu đồng ý mở TDT, ngân hàng tiến hành xử lý:

  • 01 liên giấy mở TDT làm chứng từ hạch toán tại ngân hàng phục vụ người trả tiền
  • 01 liên giấy mở TDT làm giấy báo Nợ gửi người trả tiền,
  • 02 liên giấy mở TDT gửi đến Ngân hàng phục vụ người thụ hưởng.

Khi nhận được giấy mở TDT do ngân hàng phục vụ người trả tiền gửi đến, ngân hàng phục vụ người thụ hưởng tiến hành kiểm tra tính hợp lệ của giấy mở TDT; kiểm tra ký hiệu mật, dấu, chữ hoặc mã khoá bảo mật, chữ ký điện tử của ngân hàng phục vụ người trả tiền.Sau đó ghi ngày nhận, ký tên, đóng dấu đơn vị trên các liên giấy mở TDTvà gửi 1 liên giấy mở TDT cho người thụ hưởng để làm căn cứ giao hàng, còn 1 liên lưu lại và mở sổ theo dõi giấy mở TDT đến.

Sau khi nhận giấy mở TDT của người trả tiền do ngân hàng phục vụ mình gửi đến, người thụ hưởng phải đối chiếu với hợp đồng hay đơn đặt hàng, kiểm soát giấy uỷ nhiệm nhận hàng, giấy chứng minh nhân dân của người nhận hàng nếu đúng thì giao hàng và yêu cầu người nhận hàng ký vào hoá đơn hay chứng từ giao hàng. Căn cứ vào hoá đơn, chứng từ giao hàng, người thụ hưởng lập 4 liên bảng kê hoá đơn chứng từ giao hàng nộp vào ngân hàng phục vụ mình để thanh toán tiền bán hàng.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Liên hệ PLF để được tư vấn