LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI

Doanh Nghiệp Kinh Doanh Dịch Vụ Hàng Hải Phải Có Luật Sư

business-cargo-cargo-container-city-262353

” Một điều đặc biệt là Nghị định 30/2014/NĐ-CP yêu cầu những doanh nghiệp kinh doanh vận tải biển, dịch vụ đại lý tàu biển và lai dắt tàu biển phải có bộ phận pháp chế. Người phụ trách bộ phận pháp chế này phải có bằng đại học chuyên ngành luật (hoặc tương đương) và có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực pháp luật tối thiểu 2 năm.”

Nghị định 30/2014/NĐ-CP quy định về điều kiện kinh doanh vận tải biển và dịch vụ hỗ trợ vận tải biển (bao gồm đại lý tàu biển và dịch vụ lai dắt) đưa ra khá nhiều yêu cầu cho các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực này. 

Những doanh nghiệp kinh doanh vận tải biển cần có Giấy phép kinh doanh vận tải biển cấp bởi Cục Hàng hải Việt Nam. Giấy phép này có hiệu lực 5 năm và có thể được cấp lại nhiều lần. Các doanh nghiệp kinh doanh vận tải biển trước ngày Nghị định 30/2014/NĐ-CP có hiệu lực (tức ngày 01/07/2014) có thời gian 5 năm để xin cấp Giấy phép này.

Trước khi Nghị định 30/2014/NĐ-CP ra đời, Nghị định 115/2007/NĐ-CP cũng đã có quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ vận tải biển, tuy nhiên lại không đề cập đến vốn pháp định của các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực này. Trong Nghị định 30/2014/NĐ-CP, doanh nghiệp kinh doanh vận tải biển yêu cầu bắt buộc phải có vốn hoặc tài sản khác tương đương 20 tỷ đồng nếu kinh doanh vận tải biển quốc tế và 5 tỷ đồng nếu kinh doanh vận tải biển nội địa.

Đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển, Nghị định 30/2014/NĐ-CP quy định nhân viên đại lý tàu biển phải là công dân Việt Nam, có bằng đại học một trong các chuyên ngành hàng hải, ngoại thương, thương mại hoặc kinh tế. Đối với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lai dắt tàu biển, điều cần lưu ý là doanh nghiệp phải có tối thiểu 2 tàu lai dắt chuyên dụng và phải có bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp hoặc bảo lãnh tương đương.

Nhà đầu tư nước ngoài được thành lập công ty liên doanh kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển và dịch vụ lai dắt tàu biển với tỷ lệ góp vốn không quá 49% tổng số vốn điều lệ của doanh nghiệp.

Do Nghị định 30/2014/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/07/2014, các doanh nghiệp kinh doanh vận tải biển và kinh doanh dịch vụ hỗ trợ vận tải biển trước ngày này vẫn được phép hoạt động bình thường nhưng trong vòng 5 năm phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện của Nghị định này.

Công Ty Luật PLF

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Liên hệ cùng PLF để được tư vấn