Gia Hạn Dự Án Đầu Tư

Trước khi hết thời hạn hoạt động được ghi trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư có thể thực hiện thủ tục gia hạn.

Lưu ý: Khi thời hạn hoạt động của dự án đầu tư đã chấm dứt, nhà đầu tư không được gia hạn, mà phải xin cấp mới dự án đầu tư.

Thời gian thực hiện thủ tục gia hạn theo luật định là 15 ngày làm việc. Tuy nhiên trên thực tế có thể kéo dài. Vì vậy, nhà đầu tư cần có kế hoạch thực hiện sớm.

Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

giay-chung-nhan-dau-tu

Qúy khách cần tư vấn gia hạn dự án đầu tư, vui lòng liên hệ PLF.