Giải Quyết Tranh Chấp

Hiện nay với việc mở cửa thị trường cùng nhiều chính sách ưu đãi của chính phủ đã thúc đẩy kinh tế Việt Nam phát triển, điều đó cũng ẩn chứa nhiều rủi ro cho bạn khi xác lập, thực hiện giao dịch và khó tránh khỏi việc sẽ phát sinh các tranh chấp, loại trừ được các rủi ro các tranh chấp cũng chính là giúp bạn tạo ra lợi nhuận.

Với hơn 10 năm hoạt động tham gia giải quyết các tranh chấp trong nước và quốc tế, bằng kinh nghiệm của mình, chúng tôi giúp khách hàng dự liệu trước được các rủi ro, các tranh chấp có thể xảy ra ngay từ giai đoạn đàm phán giao dịch. Chúng tôi luôn đồng hành cùng với khách hàng, đưa ra các lời khuyên, giải pháp trước các buổi đàm phán. Khi phát sinh tranh chấp, chúng tôi giúp bạn thu thập, xác lập chứng cứ có lợi cho bạn điều này đặc biệt quan trọng bởi nó quyết định đến kết quả giải quyết tranh chấp. Luật sư của chúng tôi cũng sẽ thay mặt bạn làm việc với bên còn lại, trực tiếp giải quyết các rủi ro, tranh chấp tại các tòa án, trọng tài trong nước và quốc tế.

Các tranh chấp được giải quyết nhanh chóng bởi kinh nghiệm và sự am hiểu của Luật sư chúng tôi về văn hóa, cách thức làm việc tại các cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam. Đối với các tranh chấp quốc tế, với lợi thế về ngôn ngữ, sự am hiểu về pháp luật nước ngoài và kinh nghiệm giải quyết tranh chấp tại các quốc gia khác nhau, Luật sư nước ngoài của chúng tôi sẽ giúp bạn biết được cách thức giải quyết của tổ chức tố tụng nước ngoài đối với trường hợp của bạn, và thay mặt bạn làm việc với các tổ chức này.

Bạn luôn chủ động được cập nhật tình hình thực hiện công việc của chúng tôi cũng như giám sát, hối thúc tiến độ công việc thông qua hệ thống quản lý CRM mà chúng tôi cấp cho bạn tài khoản để truy cập sử dụng.

Liên hệ cùng PLF để được tư vấn