plf-law-firm

PLF là hãng luật tiên phong cung cấp dịch vụ hành chính doanh nghiệp 

Chúng tôi cảm nhận được những quan ngại của bạn khi triển trai đầu tư tại Việt Nam. Hãy chia sẻ những quan ngại của bạn vì chúng tôi muốn cùng bạn giải các quyết vấn đề mà bạn quan tâm.

Chúng tôi muốn góp phần cùng bạn thành lập, xây dựng & phát triển doanh nghiệp của bạn tại Việt Nam thông qua kinh nghiệm, năng lực & tính liêm chính của chúng tôi đối với các hoạt động M&A, tư vấn giải pháp và hoạt động hành chính doanh nghiệp bao gồm nhưng không giới hạn các dịch vụ thành lập doanh nghiệp, kế toán & thuế, hành chính-nhân sự & tiền lương,… chúng tôi thật sự mong muốn bạn phát triển ổn định & thành công tại Việt Nam.

Hơn 90% khách hàng của chúng tôi đến từ các khu vực Đông-Nam Á, Nam Á, Bắc Mỹ, Tây Âu, Nam Âu, Bắc Âu, New Zealand & Úc. Xuyên suốt hơn 10 năm phục vụ cho khách nhà đầu tư nước ngoài chúng tôi đã xây dựng các mối quan hệ sâu rộng với nhiều cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại Việt Nam và các tổ chức trong & ngoài nước gồm các ngân hàng, các quỹ đầu tư, các công ty chứng khoán, các công ty kiểm toán, các công ty cung cấp dịch vụ bất động sản, các công ty thẩm định tài sản,… Điều này cho phép chúng tôi tự tin làm “cầu nối” hiệu quả giúp bạn dễ dàng & nhanh chóng thực hiện các thủ tục hành chính nhiêu khê tại Việt Nam và cũng giúp bạn tiết kiệm một khoản ngân sách đáng kể trong việc tuân thủ hệ thống pháp luật phức tạp tại Việt Nam.

Hãy để chúng tôi thay bạn thực hiện!​