LĨNH VỰC LAO ĐỘNG

Hậu Quả Pháp Lý Khi Đơn Phương Chấm Dứt Hợp Đồng Lao Động Trái Pháp Luật

man wearing a suit sitting in a table ripping up a contract

Người sử dụng lao động và người lao động phải chịu những hậu quả pháp lý khác nhau khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật.

Bộ Luật lao động 2012 (BLLĐ) đã quy định rõ những trường hợp người sử dụng lao động (NSDLĐ) và người lao động (NLĐ) được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) trước thời hạn.

Trường hợp NSDLĐ và NLĐ không tuân thủ những quy định trên thì sẽ chịu những hậu quả pháp lý sau:

1. Đối với người sử dụng lao động

NSDLĐ phải nhận NLĐ trở lại làm việc và bồi thường các khoản tiền tương ứng với thiệt hại phát sinh.

Trường hợp NLĐ đồng ý tiếp tục công việc, NSDLĐ phải trả tiền lương, tiền bảo hiểm xã hội và tiền bảo hiểm y tế trong những ngày NLĐ không được làm việc (sau đây gọi tắt là tiền lương và tiền bảo hiểm) cùng với ít nhất 2 tháng tiền lương theo HĐLĐ. Nếu công việc hoặc vị trí được giao kết trong HĐLĐ đã không còn, NSDLĐ sẽ phải bồi thường tiền lương và tiền bảo hiểm cho NLĐ. Đồng thời, NSDLĐ phải thương lượng với NLĐ để sửa đổi, bổ sung HĐLĐ.

Trường hợp NLĐ không đồng ý tiếp tục công việc, ngoài khoản tiền NSDLĐ phải bồi thường tiền lương, tiền bảo hiểm và trả trợ cấp thôi việc cho NLĐ. NSDLĐ còn phải trả trợ cấp thôi việc cho NLĐ theo đúng quy định.

Trường hợp NSDLĐ không muốn nhận lại NLĐ và được sự đồng ý của NLĐ (bắt buộc), NSDLĐ sẽ bồi thường số tiền tương tự như trường hợp NLĐ không đồng ý tiếp tục công việc nêu trên. Đồng thời, NSDLĐ phải bồi thường thêm một khoản tiền do hai bên thỏa thuận nhưng ít nhất bằng 2 tháng tiền lương theo HĐLĐ để chấm dứt HĐLĐ bị vi phạm.

Trường hợp NSDLĐ vi phạm thời hạn báo trước việc đơn phương chấm dứt HĐLĐ thì phải bồi thường cho NLĐ khoản tiền lương tương ứng với những ngày không được báo trước.

2. Đối với người lao động

NLĐ khi đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật sẽ không được hưởng trợ cấp thôi việc ngay cả khi thỏa mãn điều kiện đi làm đủ thường xuyên từ 12 tháng trở lên. Đồng thời, NLĐ phải bồi thường cho NSDLĐ nửa tháng tiền lương theo HĐLĐ.

Trường hợp NLĐ vi phạm về thời hạn báo trước việc đơn phương chấm dứt HĐLĐ thì phải bồi thường cho NSDLĐ một khoản tiền tương ứng với tiền lương của NLĐ trong những ngày không báo trước.

Trường hợp việc đơn phương chấm dứt HĐLĐ làm vi phạm hợp đồng đào tạo nghề đã ký kết trước đó, NLĐ phải chịu trách nhiệm hoàn trả lại chi phí đào tạo đó theo quy định của pháp luật.

3. Thời gian thực hiện trách nhiệm pháp lý

Căn cứ theo quy định của Bộ luật Lao động, trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ khi chấm dứt HĐLĐ, hai bên có trách nhiệm  thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền và lợi ích của mỗi bên.

Trong một số trường hợp đặc biệt như gặp sự kiện bất khả kháng hoặc hai bên muốn thương lượng kéo dài thời gian, thì thời hạn thực hiện trách nhiệm pháp lý có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

Công Ty Luật PLF

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Liên hệ cùng PLF để được tư vấn