LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI

Hình Thức Xúc Tiến Thương Mại

dollar-544956_1920

Xúc tiến thương mại được thể hiện ở những hoạt động như quảng cáo; khuyến mại; hội chợ, triển lãm; trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ và các hoạt động khuếch trương khác. Tuy nhiên, tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại một cách hợp pháp thì lại chưa được các doanh nghiệp quan tâm đúng mực.

Hoạt động thúc đẩy, tìm kiếm cơ hội mua bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ nhằm mở rộng thị trường là điều không thể thiếu đối với hầu hết mọi loại hình doanh nghiệp trong thời buổi cạnh tranh hiện nay. Cụ thể là 8 tháng đầu tiên năm 2012, tại TP.HCM có 7.685 chương trình khuyến mại được các doanh nghiệp đăng ký và triển khai, vượt cả số lượng chương trình của cả năm 2011 (theo thống kê của Cục xúc tiến thương mại). Tuy nhiên, tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại một cách hợp pháp thì lại chưa được các doanh nghiệp quan tâm đúng mực.

Xúc tiến thương mại được thể hiện ở những hoạt động như quảng cáo; khuyến mại; hội chợ, triển lãm; trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ và các hoạt động khuếch trương khác.

Quảng cáo

Pháp luật Việt Nam nghiêm cấm các hành vi quảng cáo sau đây:

–   Quảng cáo làm tiết lộ bí mật nhà nước, phương hại đến độc lập, chủ quyền, an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội.

–   Quảng cáo có sử dụng sản phẩm quảng cáo, phương tiện quảng cáo trái với truyền thống lịch sử, văn hoá, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam và trái với quy định của pháp luật.

–   Quảng cáo hàng hoá, dịch vụ mà Nhà nước cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh hoặc cấm quảng cáo.

–   Quảng cáo thuốc lá, rượu có độ cồn từ 30 độ trở lên và các sản phẩm, hàng hoá chưa được phép lưu thông, dịch vụ chưa được phép cung ứng trên thị trường Việt Nam tại thời điểm quảng cáo.

–   Lợi dụng quảng cáo thương mại gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân.

–   Quảng cáo bằng việc sử dụng phương pháp so sánh trực tiếp hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ của mình với hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ cùng loại của thương nhân khác.

–   Quảng cáo sai sự thật về một trong các nội dung số lượng, chất lượng, giá, công dụng, kiểu dáng, xuất xứ hàng hóa, chủng loại, bao bì, phương thức phục vụ, thời hạn bảo hành của hàng hoá, dịch vụ.

–   Quảng cáo cho hoạt động kinh doanh của mình bằng cách sử dụng sản phẩm quảng cáo vi phạm quyền sở hữu trí tuệ; sử dụng hình ảnh của tổ chức, cá nhân khác để quảng cáo khi chưa được tổ chức, cá nhân đó đồng ý.

–   Quảng cáo nhằm cạnh tranh không lành mạnh theo quy định của pháp luật.

Thương nhân Việt Nam, chi nhánh của thương nhân Việt Nam, chi nhánh của thương nhân nước ngoài được phép hoạt động thương mại tại Việt Nam có quyền quảng cáo về hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ của mình hoặc thuê thương nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo thực hiện việc quảng cáo thương mại cho mình. Tuy nhiên văn phòng đại diện của thương nhân không được trực tiếp thực hiện hoạt động quảng cáo thương mại. Trong trường hợp được thương nhân ủy quyền, văn phòng đại diện có quyền ký hợp đồng với thương nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo thương mại để thực hiện quảng cáo cho thương nhân mà mình đại diện. Cần chú ý rằng thương nhân nước ngoài muốn quảng cáo thương mại về hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ của mình tại Việt Nam phải thuê thương nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo thương mại Việt Nam thực hiện chứ không được trực tiếp tiến hành hoạt động quảng cáo.

Khuyến mại

Các hành vi sau đây bị cấm trong hoạt động khuyến mại theo quy định của pháp luật Việt Nam:

– Khuyến mại cho hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá chưa được phép lưu thông, dịch vụ chưa được phép cung ứng

– Sử dụng hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại là hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa chưa được phép lưu thông, dịch vụ chưa được phép cung ứng.

– Khuyến mại hoặc sử dụng rượu, bia để khuyến mại cho người dưới 18 tuổi;

– Khuyến mại hoặc sử dụng thuốc lá, rượu có độ cồn từ 30 độ trở lên để khuyến mại dưới mọi hình thức;

– Khuyến mại thiếu trung thực hoặc gây hiểu lầm về hàng hoá, dịch vụ để lừa dối khách hàng;

– Khuyến mại để tiêu thụ hàng hoá kém chất lượng, làm phương hại đến môi trường, sức khoẻ con người và lợi ích công cộng khác.

– Khuyến mại tại trường học, bệnh viện, trụ sở của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân;

– Hứa tặng, thưởng nhưng không thực hiện hoặc thực hiện không đúng;

– Khuyến mại nhằm cạnh tranh không lành mạnh;

– Thực hiện khuyến mại mà giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại vượt quá hạn mức tối đa hoặc giảm giá hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại quá mức tối đa.

Thương nhân Việt Nam, chi nhánh của thương nhân Việt Nam, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam có quyền tự tổ chức khuyến mại hoặc thuê thương nhân kinh doanh dịch vụ khuyến mại thực hiện việc khuyến mại cho mình. Tuy nhiên văn phòng đại diện của thương nhân không được khuyến mại hoặc thuê thương nhân khác thực hiện khuyến mại tại Việt Nam cho thương nhân mà mình đại diện.

Hội chợ, triển lãm thương mại

Luật thương mại năm 2005 cũng có quy định rõ: hội chợ, triển lãm thương mại có thể được tổ chức tại Việt Nam hoặc ở nước ngoài. Trường hợp thương nhân trực tiếp tổ chức hoặc tham gia hội chợ, triển lãm tại nước ngoài phải tuân theo các quy định về xuất khẩu hàng hóa. Thương nhân nước ngoài không được trực tiếp tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam, nhưng có quyền tham gia hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam. Thương nhân nước ngoài chỉ có thể tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam bằng cách thuê thương nhân kinh doanh dịch vụ này tại Việt Nam để thực hiện. Hội chợ, triển lãm thương mại tổ chức tại Việt Nam phải được đăng ký và phải được xác nhận bằng văn bản của cơ quan quản lý nhà nước.

Trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ

Hàng hoá, dịch vụ trưng bày, giới thiệu phải là những hàng hoá, dịch vụ kinh doanh hợp pháp trên thị trường, phải tuân thủ các quy định về chất lượng hàng hóa và ghi nhãn hàng hoá. Riêng đối với trường hợp hàng hoá nhập khẩu vào Việt Nam phải là hàng hoá được phép nhập khẩu vào Việt Nam; hàng hoá tạm nhập khẩu để trưng bày, giới thiệu phải tái xuất khẩu sau khi kết thúc nhưng không quá 6 tháng kể từ ngày tạm nhập khẩu.

Các trường hợp sau đây bị cấm trưng bày, giới thiệu:

– Tổ chức trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ hoặc sử dụng hình thức, phương tiện trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ làm phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, cảnh quan, môi trường, sức khoẻ con người.

– Trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ hoặc sử dụng hình thức, phương tiện trưng bày, giới thiệu trái với truyền thống lịch sử, văn hoá, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam.

– Trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ làm lộ bí mật nhà nước;

– Trưng bày, giới thiệu hàng hoá của thương nhân khác để so sánh với hàng hoá của mình;

– Trưng bày, giới thiệu mẫu hàng hoá không đúng với hàng hoá đang kinh doanh nhằm lừa dối khách hàng.

Hoạt động trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ có thể được thực hiện theo các hình thức sau đây:

– Mở phòng trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ;

– Trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ tại các trung tâm thương mại hoặc trong các hoạt động giải trí, thể thao, văn hoá, nghệ thuật;

– Tổ chức hội nghị, hội thảo có trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ;

– Trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ trên Internet và các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

Hoạt động xúc tiến thương mại của các doanh nghiệp đã và đang phát triển với tốc độ nhanh chóng cả về chất và lượng. Xúc tiến thương mại đã đóng góp một phần không nhỏ vào thành quả của các doanh nghiệp trong việc gia tăng doanh số bán hàng và thỏa mãn nhu cầu của khách hàng. Khi tiến hành các hoạt động xúc tiến thương mại, thương hiệu của doanh nghiệp sẽ được nhiều người biết đến và tất nhiên đó là điều tốt đẹp. Nhưng nếu việc tổ chức hoạt động xúc tiếng thương mại không đúng theo quy định pháp luật thì doanh nghiệp cũng vô hình chung cũng đã quảng bá một hình ảnh không tốt đến khách hàng, thử hỏi nếu bạn biết doanh nghiệp nọ bị cơ quan chính quyền tiến hành khám xét, điều tra thì liệu bạn có dám sử dụng sản phẩm hay hợp tác với doanh nghiệp đó hay không.  Chính vì vậy các doanh nghiệp cần nắm rõ quy định của pháp luật về hoạt động xúc tiến thương mại để có thể giúp ích cho hoạt động kinh doanh của mình.

Công Ty Luật PLF

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Liên hệ PLF để được tư vấn