LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI

Hướng Dẫn Tham Gia Đấu Thầu

road-sign-1280252_1280

Người sử dụng lao động và người lao động phải chịu những hậu quả pháp lý khác nhau khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật.

Đấu thầu là quá trình lựa chọn nhà thầu đáp ứng các yêu cầu của bên mời thầu để thực hiện gói thầu trên cơ sở bảo đảm tính cạnh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Nói một cách khác về đấu thầu là người muốn mua công trình, hàng hóa, dịch vụ…(Chủ đầu tư) lựa chọn người bán công trình, hàng hóa, dịch vụ… (nhà thầu) phù hợp với mình nhất trong số đông rất nhiều người chào bán.

Điều kiện để tổ chức và cá nhân tham gia đấu thầu được quy định trong luật Đấu thầu.

Các thông tin về đấu thầu phải được đăng tải trên tờ báo về đấu thầu và trang thông tin điện tử về đấu thầu của cơ quan quản lý nhà nước về đấu thầu.

Trình tự thực hiện đấu thầu gồm các bước chuẩn bị đấu thầu, tổ chức đấu thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, thẩm định và phê duyệt kết quả đấu thầu, thông báo kết quả đấu thầu, thương thảo, hoàn thiện hợp đồng và ký kết hợp đồng.

Theo quy định của pháp luật hiện hành, có các hình thức lựa chọn nhà thầu chủ yếu sau: đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chỉ định thầu…

Tùy theo tính chất và điều kiện cụ thể của từng gói thầu, khi thực hiện đấu thầu rộng rãi, chủ đầu tư có thể thông báo mời thầu ngay theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 15 Nghị định 85/2009 NĐ- CP của Chính Phủ, hoặc áp dụng thủ tục lựa chọn danh sách ngắn, song phải được người có thẩm quyền phê duyệt trong kế hoạch đấu thầu.

Khi thực hiện đấu thầu hạn chế, bên mời thầu xác định danh sách ngắn gồm tối thiểu 5 nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm (theo quy định tại Điều 19 của Luật Đấu thầu) và có nhu cầu tham gia đấu thầu trình chủ đầu tư phê duyệt.

Còn chỉ định thầu là hình thức chọn trực tiếp nhà thầu đáp ứng yêu cầu của gói thầu để thương thảo hợp đồng.

Các phương thức đấu thầu gồm có:

Đấu thầu một túi hồ sơ: được áp dụng đối với hình thức đấu thầu rộng rãi và đấu thầu hạn chế cho gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, gói thầu EPC – gói thầu bao gồm toàn bộ các công việc thiết kế, cung cấp thiết bị, vật tư và xây lắp.

Nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu gồm đề xuất về kỹ thuật và đề xuất về tài chính theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Việc mở thầu được tiến hành một lần.

Đấu thầu hai túi hồ sơ: được áp dụng đối với đấu thầu rộng rãi và đấu thầu hạn chế trong đấu thầu cung cấp dịch vụ tư vấn. Nhà thầu nộp đề xuất về kỹ thuật và đề xuất về tài chính riêng biệt theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Việc mở thầu được tiến hành hai lần; đề xuất về kỹ thuật sẽ được mở trước để đánh giá, còn đề xuất về tài chính của các nhà thầu có đề xuất kỹ thuật được đánh giá là đáp ứng yêu cầu được mở sau để đánh giá tổng hợp.

Đấu thầu hai giai đoạn: được áp dụng đối với hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế cho gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, gói thầu EPC có kỹ thuật, công nghệ mới, phức tạp, đa dạng.

Khi tiến hành đấu thầu, bên mời thầu sẽ đưa ra mức giá trần và xét duyệt các hồ sơ dự thầu. Hồ sơ đáp ứng các yêu cầu về tài chính, trình độ kỹ thuật, nhân sự, kinh nghiệm, giải pháp của bên mời thầu được xét duyệt trúng thầu.

Sau đó, bên trúng thầu và bên mời thầu tiến hành giao kết hợp đồng. Hợp đồng phải phù hợp với quy định của Luật đấu thầu và các quy định của pháp luật có liên quan.

Công Ty Luật PLF

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Liên hệ PLF để được tư vấn