Kế Toán-Thuế

Giới thiệu về dịch vụ kế toán và thuế

Kế toán, hay hiểu rộng ra là nghiệp vụ xử lý sổ sách và xây dựng báo cáo, là hai chức năng vô cùng quan trọng trong mỗi doanh nghiệp. Có thể hiểu theo nghĩ đơn giản như sau, nghiệp vụ xử lý sổ sách chịu trách nhiệm trong việc ghi nhận, hoàn thiện, sắp xếp lại những giao dịch thu chi, trong khi nghiệp vụ báo cáo sẽ chịu trách nhiệm trình bày, phân loại, phân tích, báo cáo và tổng hợp lại số liệu tài chính.

Chủ doanh nghiệp luôn cần nghiệp vụ kế toán nhằm duy trì hoạt động ổn định của công ty. Tuân thủ theo những nguyên tác kế toán là điều luôn cần nhằm hướng đến sự thành công cho doanh nghiệp. Quá trình ghi nhận số liệu và phân tích tài chính không chỉ mang tính kiểm soát về mặt chi phí mà còn là nơi định hình được sự tăng trưởng trong tương lai.

Hơn nữa, mọi doanh nghiệp, công ty, tổ chức đều phải thực hiện nghĩa vụ thuế. Thuế Việt Nam rất phức tạp và tốn nhiều thời gian để xử lý. Luật thuế và hệ thống thuế Việt Nam phải thường xuyên được cập nhật và thay đổi. Nhiệm vụ của chúng tôi là tư vấn và hỗ trợ bạn về cách thức thực hiện thuế tại Việt Nam Tóm lại, kế toán và thuế ở Việt Nam rất khắt khe. Hai nghĩa vụ này được xây dựng trên “Chuẩn Mực kế toán Việt Nam” (VAS), luật thuế, cùng với bảng tài khoản kế toán và những báo cáo đi kèm.

Tại sao chọn PLF?

  • Chúng tôi sử dụng phần mềm quản trị khách hàng CRM được viết riêng và phần mềm kế toán có bản quyền từ Mỹ – nhằm kiểm soát luồng công việc và quản lý dữ liệu kế toán cho khách hàng. Dữ liệu hoàn toàn có thể truy cập dễ dàng và chuyển giao cho khách hàng cho mục đích sau này.
  • Những con số và báo cáo đôi khi rất khó để đọc và hiểu được. PLF bao gồm một đội ngũ nhiệt huyết và năng lượng, sẽ đồng hành cùng khách hàng. Tình hình kinh doanh, “sức khỏe” của công ty là nhiệm vụ của chúng tôi.
  • Chúng tôi là một công ty luật. Chúng tôi không chỉ cung cấp dịch vụ về kế toán, mà còn cho khách hàng thấy được từng vụ việc cụ thể dưới góc nhìn của một luật sư.

Dịch Vụ Kế Toán

Kế toán là hiểu theo nghĩa đơn giản là một nghiệp vụ phân tích các số liệu tài chính. Nếu không có kế toán, một doanh nghiệp không thể nào phát triển được. Nghiệp vụ kế toán đóng vai trò sắp xếp, phân tích, tổng hợp và trình bày số liệu thông qua các loại báo cáo. Số liệu kế toán sẽ được sử dụng bởi chủ doanh nghiệp, các cổ đông và các cơ quan có thẩm quyền.

Kế Toán-Thuế
Kế Toán-Thuế

Tuân Thủ Thuế

Nghĩa vụ thuế được xem như là phần phức tạp nhất đối với một công ty. Đặc biệt tại Việt Nam, luật Thuế thường xuyên được cập nhật và thay đổi. Tất cả các công ty, tổ chức để phải tuân thủ theo nghĩa vụ thuế hàng tháng, hàng quý và hàng năm. Để hiểu được cách thức hoạt động của thuế Việt Nam thật sự mất rất nhiều thời gian.

Dịch Vụ Trả Lương

Trong môi trường kinh doanh hiện đại ngày nay, lương cho người lao động trở thành một nhiệm vụ phức tạp và cấp bách. Công ty không chỉ phải chi trả lương cho người lao động đúng ngày, mà còn phải tuân thủ theo luật lao động Việt Nam. Vì vậy, hãy để những công việc “khó khăn” này cho chúng tôi

Kế Toán-Thuế

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn.