Dịch Vụ Kế Toán

Kế toán là gì?

Kế toán hiểu theo nghĩa đơn giản là một nghiệp vụ phân tích và quản lý các số liệu tài chính, thông qua việc sắp xếp, phân tích, tổng hợp và trình bày số liệu dưới hình thức các loại báo cáo, sổ sách kế toán. Bằng nghiệp vụ kế toán, các giao dịch thu, chi, tiền lương …sẽ được ghi nhận hợp lý trong các sổ sách dưới hình thức thủ công hoặc tự động. Số liệu kế toán sẽ được sử dụng bởi chủ doanh nghiệp, các cổ đông và các cơ quan có thẩm quyền.

Dịch vụ kế toán của chúng tôi bao gồm:

 • Xây dựng và xử lý báo cáo tài chính (Bảng cân đối kế toán, báo cáo lãi lỗ, báo cáo dòng tiền,…);
 • Theo dõi và xử lý các nghiệp vụ thu, chi với khách hàng và nội bộ nhằm xác nhận một cách đúng đắn kết quả kinh doanh;
 • Hoá đơn được tạo, gửi, theo dõi và lưu trữ trên hệ thống trực tuyến;
 • Nghiệp vụ xử lý sổ sách (hoàn thiện, in ấn, sắp xếp và tổ chức lưu trữ chứng từ,…);
 • Kiểm tra và cảnh báo về những giao dịch tài chính không bình thường;
 • Đại diện công ty làm việc, giải trình số liệu với cơ quan thuế, kiểm toán, ngân hàng,…

Chúng tôi làm như thế nào?

Chúng tôi sẽ thu thập đầy đủ dữ liệu cần thiết, áp dụng theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) và các thông tư, nghị định mới nhất từ Bộ Tài chính nhằm mục đích hoàn thiện các báo cáo, sổ sách tài chính tuân thủ pháp luật.

Tất cả các giao dịch đều được chúng tôi ghi nhận vào phần mềm kế toán. Dữ liệu có thể được trích xuất kịp thời và chính xác nhằm phục vụ mục đích tương lai.

Nhân sự của chúng tôi sẽ đóng vai trò như một kế toán của khách hàng, theo dõi tất cả giao dịch theo ngày. Nếu có những giao dịch được cho là không bình thường, khách hàng sẽ được thông báo bởi nhân sự của chúng tôi.

Thuế thu nhập cá nhân (“Thuế TNCN”) là loại thuế áp dụng cho các cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam và cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam.

Các trường hợp miễn thuế:

Luật Thuế thu nhập cá nhân quy định nhiều trường hợp là thu nhập được miễn thuế. Quý khách có thể tham khảo một vài trường hợp miễn thuế dưới đây:

 • Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản giữa thành viên trong gia đình (phụ thuộc vào từng quan hệ cụ thể);
 • Thu nhập từ giá trị quyền sử dụng đất của cá nhân được Nhà nước giao đất;
 • Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản giữa thành viên trong gia đình (phụ thuộc vào từng quan hệ cụ thể);
 • Thu nhập từ kiều hối; v.v.

Giảm thuế: Đối tượng nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế thì được xét giảm thuế tương ứng với mức độ thiệt hại nhưng không vượt quá số thuế phải nộp.

Có rất nhiều mức thuế suất được áp dụng tùy thuộc vào loại thu nhập cá nhân, ví dụ như:

 • Thu nhập hàng tháng với mức thuế suất lũy tiến từng phần từ 5% cho tới 35%; hoặc
 • Thu nhập từ đầu tư vốn với mức thuế suất 5%; hoặc
 • Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản với mức thuế suất là 2% hoặc 5% tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể, v.v.

Những ngành nghề đầu tư sau đây sẽ được hưởng ưu đãi thuế:

 • Dự án đầu tư thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư ví dụ như: hoạt động công nghệ cao, sản xuất vật liệu mới, năng lượng mới, năng lượng sạch, giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông;
 • Dự án đầu tư tại địa bàn ưu đãi đầu tư;
 • Dự án đầu tư có quy mô vốn từ 6.000 tỷ đồng trở lên, thực hiện giải ngân tối thiểu 6.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp GCNĐKĐT;
 • Dự án đầu tư tại vùng nông thôn sử dụng từ 500 lao động trở lên.

Có những khu chế xuất được giảm thuế ví dụ như:

 • Thuế nhập khẩu không áp dụng cho hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu chế xuất và chỉ sử dụng chế xuất đó; và hàng hóa chuyển từ chế xuất này sang khu chế xuất khác; hoặc
 • Thuế xuất khẩu không áp dụng cho hàng hóa xuất khẩu từ khu chế xuất ra nước ngoài.

Thuế GTGT có nghĩa là “Thuế giá trị gia tăng” và được tính trên giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng.

Mức thuế suất chung của Thuế GTGT là 10%. Các mức thuế suất khác như 0% hay 5% có thể được áp dụng tùy theo từng loại sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể.

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn.