13979827 - education

Dịch Vụ Sổ Sách Kế Toán

Kế toán giữ sổ là gì?

Nghiệp vụ kế toán giữ sổ là ghi nhận những giao dịch thu, chi, tiền lương…và có thể được thực hiện bằng tay hoặc một cách tự động. Nếu một doanh nghiệp làm ăn không có lời, người giữ sổ sẽ là người đầu tiên được biết.

Nghiệp vụ giữ sổ của chúng tôi bao gồm:

 • Xuất hóa đơn giá trị gia tăng;
 • Hạch toán giao dịch;
 • Đối chiếu sổ phụ ngân hàng;
 • Nghiệp vụ lưu trữ sổ sách.

Chúng tôi làm như thế nào?

Tất cả các giao dịch đều được chúng tôi ghi nhận vào phần mềm kế toán. Dữ liệu có thể được trích xuất nhằm phục vụ mục đích tương lai.

Nhân sự của chúng tôi sẽ đóng vai trò như một kế toán của khách hàng, theo dõi tất cả giao dịch theo ngày. Nếu có những giao dịch được cho là không bình thường, khách hàng sẽ được thông báo bởi nhân sự của chúng tôi.

Thuế GTGT có nghĩa là “Thuế giá trị gia tăng” và được tính trên giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng.

Mức thuế suất chung của Thuế GTGT là 10%. Các mức thuế suất khác như 0% hay 5% có thể được áp dụng tùy theo từng loại sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể.

Có rất nhiều mức thuế suất được áp dụng tùy thuộc vào loại thu nhập cá nhân, ví dụ như:

 • Thu nhập hàng tháng với mức thuế suất lũy tiến từng phần từ 5% cho tới 35%; hoặc
 • Thu nhập từ đầu tư vốn với mức thuế suất 5%; hoặc
 • Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản với mức thuế suất là 2% hoặc 5% tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể, v.v.

Những ngành nghề đầu tư sau đây sẽ được hưởng ưu đãi thuế:

 • Dự án đầu tư thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư ví dụ như: hoạt động công nghệ cao, sản xuất vật liệu mới, năng lượng mới, năng lượng sạch, giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông;
 • Dự án đầu tư tại địa bàn ưu đãi đầu tư;
 • Dự án đầu tư có quy mô vốn từ 6.000 tỷ đồng trở lên, thực hiện giải ngân tối thiểu 6.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp GCNĐKĐT;
 • Dự án đầu tư tại vùng nông thôn sử dụng từ 500 lao động trở lên.

Có những khu chế xuất được giảm thuế ví dụ như:

 • Thuế nhập khẩu không áp dụng cho hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu chế xuất và chỉ sử dụng chế xuất đó; và hàng hóa chuyển từ chế xuất này sang khu chế xuất khác; hoặc
 • Thuế xuất khẩu không áp dụng cho hàng hóa xuất khẩu từ khu chế xuất ra nước ngoài.

Liên hệ PLF để được tư vấn