Dịch Vụ Trả Lương

Dịch vụ trả lương là gì?

Trong môi trường kinh doanh hiện đại ngày nay, lương cho người lao động trở thành một nhiệm vụ phức tạp và cấp bách. Công ty không chỉ phải chi trả lương cho người lao động đúng ngày, mà còn phải tuân thủ theo luật lao động Việt Nam. Vì vậy, hãy để những công việc “khó khăn” này cho chúng tôi

Dịch vụ trả lương bao gồm:

  • Tính lương hàng tháng và các phúc lợi kèm theo;
  • Tính thưởng, hoa hồng cho nhân viên;
  • Soạn thảo và nộp thang lương, bảng lương theo quy định của pháp luật.

Chúng tôi làm như thế nào?

Chúng tôi xây dựng một bảng kê cho từng quy trình. Bảng kê là cầu nối giữa PLF và khách hàng. Bảng kê sẽ giúp khách hàng của PLF cảm thấy dễ dàng, dễ hiểu hơn mỗi khi trả lương cho người lao động.

Thuế thu nhập cá nhân (“Thuế TNCN”) là loại thuế áp dụng cho các cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam và cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam.

Các trường hợp miễn thuế:

Luật Thuế thu nhập cá nhân quy định nhiều trường hợp là thu nhập được miễn thuế. Quý khách có thể tham khảo một vài trường hợp miễn thuế dưới đây:

  • Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản giữa thành viên trong gia đình (phụ thuộc vào từng quan hệ cụ thể);
  • Thu nhập từ giá trị quyền sử dụng đất của cá nhân được Nhà nước giao đất;
  • Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản giữa thành viên trong gia đình (phụ thuộc vào từng quan hệ cụ thể);
  • Thu nhập từ kiều hối; v.v.

Giảm thuế: Đối tượng nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế thì được xét giảm thuế tương ứng với mức độ thiệt hại nhưng không vượt quá số thuế phải nộp.

Có rất nhiều mức thuế suất được áp dụng tùy thuộc vào loại thu nhập cá nhân, ví dụ như:

  • Thu nhập hàng tháng với mức thuế suất lũy tiến từng phần từ 5% cho tới 35%; hoặc
  • Thu nhập từ đầu tư vốn với mức thuế suất 5%; hoặc
  • Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản với mức thuế suất là 2% hoặc 5% tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể, v.v.

Người lao động nước ngoài phải đăng ký xin cấp giấy phép lao động hoặc giấy miễn từ giấy phép lao động. Giấy phép sẽ cho phép người nước ngoài được làm việc với một chức danh, công ty và địa điểm cụ thể. Do đó, người lao động nước ngoài có thể có nhiều giấy phép lao động.

Quan trọng hơn, giấy phép lao động hoặc giấy miễn trừ giấy phép lao động không loại trừ việc người lao động nước ngoài vẫn phải xin cấp thị thực hoặc thẻ tạm trú.

Mọi công ty bắt buộc phải có ít nhất một người đại diện pháp luật ở Việt Nam tại mọi thời điểm; tuy nhiên, người đại diện pháp luật không cần phải thường trú ở Việt Nam.

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn.