Tuân Thủ Thuế

Nghĩa vụ thuế là gì?

Nghĩa vụ thuế được xem như là phần phức tạp nhất đối với một công ty. Đặc biệt tại Việt Nam, luật Thuế thường xuyên được cập nhật và thay đổi. Tất cả các công ty, tổ chức để phải tuân thủ theo nghĩa vụ thuế hàng tháng, hàng quý và hàng năm. Để hiểu được cách thức hoạt động của thuế Việt Nam thật sự mất rất nhiều thời gian.

Dịch vụ thuế của chúng tôi bao gồm:

 • Đăng ký mã số thuế cho khách hàng;
 • Khai và hỗ trợ nộp thuế môn bài hàng năm;
 • Khai và hỗ trợ nộp thuế Giá trị gia tăng;
 • Tính toán, khai và hỗ trợ nộp thuế Thu Nhập Cá Nhân;
 • Tính toán, khai và hỗ trợ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

Chúng tôi làm như thế nào?

Các nghĩa vụ thuế tháng/quý/năm đều sẽ được kiểm tra để chắc chắn đã đúng với các thông tư mới nhất, trước khi thực hiện việc kê khai và nộp.

Do chúng tôi hiểu được quy trình làm việc của cục, chi cục thuế, chúng tôi có thể đơn giản hóa một số vụ việc nhằm tiết kiệm thời gian cho khách hàng.

Thuế thu nhập cá nhân (“Thuế TNCN”) là loại thuế áp dụng cho các cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam và cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam.

Các trường hợp miễn thuế:

Luật Thuế thu nhập cá nhân quy định nhiều trường hợp là thu nhập được miễn thuế. Quý khách có thể tham khảo một vài trường hợp miễn thuế dưới đây:

 • Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản giữa thành viên trong gia đình (phụ thuộc vào từng quan hệ cụ thể);
 • Thu nhập từ giá trị quyền sử dụng đất của cá nhân được Nhà nước giao đất;
 • Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản giữa thành viên trong gia đình (phụ thuộc vào từng quan hệ cụ thể);
 • Thu nhập từ kiều hối; v.v.

Giảm thuế: Đối tượng nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế thì được xét giảm thuế tương ứng với mức độ thiệt hại nhưng không vượt quá số thuế phải nộp.

Có rất nhiều mức thuế suất được áp dụng tùy thuộc vào loại thu nhập cá nhân, ví dụ như:

 • Thu nhập hàng tháng với mức thuế suất lũy tiến từng phần từ 5% cho tới 35%; hoặc
 • Thu nhập từ đầu tư vốn với mức thuế suất 5%; hoặc
 • Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản với mức thuế suất là 2% hoặc 5% tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể, v.v.

Những ngành nghề đầu tư sau đây sẽ được hưởng ưu đãi thuế:

 • Dự án đầu tư thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư ví dụ như: hoạt động công nghệ cao, sản xuất vật liệu mới, năng lượng mới, năng lượng sạch, giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông;
 • Dự án đầu tư tại địa bàn ưu đãi đầu tư;
 • Dự án đầu tư có quy mô vốn từ 6.000 tỷ đồng trở lên, thực hiện giải ngân tối thiểu 6.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp GCNĐKĐT;
 • Dự án đầu tư tại vùng nông thôn sử dụng từ 500 lao động trở lên.

Thuế GTGT có nghĩa là “Thuế giá trị gia tăng” và được tính trên giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng.

Mức thuế suất chung của Thuế GTGT là 10%. Các mức thuế suất khác như 0% hay 5% có thể được áp dụng tùy theo từng loại sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể.

Có những khu chế xuất được giảm thuế ví dụ như:

 • Thuế nhập khẩu không áp dụng cho hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu chế xuất và chỉ sử dụng chế xuất đó; và hàng hóa chuyển từ chế xuất này sang khu chế xuất khác; hoặc
 • Thuế xuất khẩu không áp dụng cho hàng hóa xuất khẩu từ khu chế xuất ra nước ngoài.

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn.