LĨNH VỰC thuế
Kế Toán Trưởng Có Bắt Buộc Phải Có Trong Doanh Nghiệp
Is A Chief Accountant Required In An Enterprise

Khi đăng ký kinh doanh không cần phải kê khai thông tin Kế toán trưởng nhưng khi hoạt động doanh nghiệp bắt buộc phải có kế toán trưởng? Là một trong những câu hỏi thường gặp ở các doanh nghiệp lúc bắt đầu đi vào hoạt động. Trên thực tế pháp luật đã quy định như thế nào? Có phải mọi doanh nghiệp điều bắt buộc phải có Kế toán trưởng hay không. Thông qua bài viết này chúng tôi sẽ phân tích để doanh nghiệp được hiểu rõ hơn quy định về vị trí Kế toán trưởng trong doanh nghiệp.”

Vai trò Kế toán trưởng là một vai trò không phổ biến ở hầu hết các quốc gia, đặc biệt là những quốc gia có nền tảng Thông luật, mục đích và trách nhiệm của việc bổ nhiệm thường bị hiểu nhầm. Pháp luật Việt Nam quy định rằng Kế toán trưởng là “người đứng đầu chức năng kế toán” của một công ty.

Kế toán trưởng

Là người đứng đầu bộ máy kế toán của đơn vị có nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác kế toán trong đơn vị như hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, điều chỉnh những công việc mà các kế toán viên đã thực hiện cho phù hợp với quy định. Đồng thời là người phụ trách chỉ đạo chung, tham mưu chính cho cấp trên về tài chính và đề xuất các chiến lược tài chính, kế toán cho doanh nghiệp.

Tiêu chuẩn và điều kiện của Kế toán trưởng

  • Tiêu chuẩn: Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật và có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán.
  • Điều kiện: có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ trung cấp trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng.

Hiện nay pháp luật Việt Nam chưa yêu cầu sau khi thành lập doanh nghiệp phải có Kế toán trưởng, mà doanh nghiệp có thể bố trí người phụ trách kế toán hoặc thuê dịch vụ làm Kế toán trưởng theo quy định. Nhưng thời gian không bố trí người phụ trách kế toán tối đa là 12 tháng, sau thời gian này doanh nghiệp phải bố trí người làm Kế toán trưởng.

Thông thường tùy theo nhu cầu và điều kiện hoạt động của từng doanh nghiệp, mà doanh nghiệp lựa chọn phương thức sử dụng nhân sự cho phù hợp. Với bối cảnh hiện nay, hầu hết các doanh nghiệp đang có xu hướng cắt giảm chi phí nhân sự, quản lý và thời gian tuyển dụng. Vì vậy họ ngày càng lưu ý nhiều hơn đến việc dùng dịch vụ kế toán trưởng để đảm bảo các hoạt động tài chính luôn suôn sẻ, ổn định và tuân thủ pháp luật về thuế, kế toán.

Tuy nhiên, không phải mọi trường hợp doanh nghiệp điều bắt buộc phải có người phụ trách Kế toán trưởng, như các trường hợp sau đây:

  • Các doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được bố trí phụ trách kế toán mà không bắt buộc phải bố trí Kế toán trưởng.
  • Các đơn vị kế toán trong lĩnh vực nhà nước bao gồm: Đơn vị kế toán chỉ có một người làm kế toán hoặc một người làm kế toán kiêm nhiệm; đơn vị kế toán ngân sách và tài chính xã, phường, thị trấn thì không thực hiện bổ nhiệm kế toán trưởng mà chỉ bổ nhiệm phụ trách kế toán.

Như vậy, không phải tất cả các doanh nghiệp điều phải có Kế toán trưởng như doanh nghiệp siêu nhỏ. Doanh nghiệp siêu nhỏ được bố trí người phụ trách kế toán thay cho Kế toán trưởng.

Vậy đâu là lý do các doanh nghiệp thường tìm đến dịch vụ Kế toán trưởng thay vì tuyển dụng nhân sự đảm nhận vị trí này.

Sau đây là một vài lý do các doanh nghiệp quan tâm khi sử dụng dịch vụ Kế toán trưởng hơn tuyển dụng nhân sự:

  • Thứ nhất, kinh nghiệm xử lý công việc:

Với, dịch vụ Kế toán trưởng, các vấn đề sẽ được xử lý và phê duyệt bởi đội ngũ nhân sự có nhiều năm kinh nghiệm chuyên trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Giúp doanh nghiệp tiết kiệm được nhiều thời gian hoàn thành công việc, giải quyết được các tình huống trong thời gian ngắn. Điều này thực tế lại không phải là ưu điểm của vị trí nhân sự làm công việc kế toán trong doanh nghiệp do ảnh hưởng bởi kinh nghiệm xử lý công viêc

  • Thứ hai, không bị ảnh hưởng bởi quy định của pháp luật lao động:

Dịch vụ Kế toán trưởng: giữa doanh nghiệp và bên cung cấp dịch vụ là quan hệ cung cấp dịch vụ dựa trên hợp đồng cụ thể theo sự thỏa thuận của các bên, kèm theo đó là các điều khoản về phạt và bồi thường hợp đồng. Điều này sẽ thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc kiểm soát chất lượng cũng như ràng buộc trách nhiệm của bên cung cấp. Đây cũng là điểm ưu thế của dịch vụ kế toán trưởng bởi với vị trí nhân sự, pháp luật lao động được ban hành điều chỉnh mối quan hệ giữa người lao động và doanh nghiệp, điều này dẫn đến việc doanh nghiệp bị hạn chế trong một số quyết định của mình. Lợi ích hai bên không được cân bằng.

  • Thứ ba, trách nhiệm pháp lý:

Dịch vụ Kế toán trưởng: quyền và nghĩa vụ do hai bên tự thỏa thuận trên tinh thần đôi bên cùng có lợi do đó việc tuân thủ và thực hiện trách nhiêm pháp lý khi có phát sinh cao, ngoài ra trách nhiệm không bị khống chế mức bồi thường bởi quy định pháp luật.

Còn về nhân sự, trách nhiệm pháp lý của người lao động khi thực hiện trách nhiệm vật chất có mức khống chế khi bồi thường thiệt hại.

Như vậy, doanh nghiệp cần cân nhắc kế hoạch kinh doanh để lựa chọn hình thức phù hợp và dù với hình thức nào thì hợp đồng xác lập giữa các bên cần ghi nhận một cách thật chi tiết phạm vi công việc của dịch vụ kế toán trưởng hoặc nhân sự, điều này sẽ hạn chế các rủi ro dành cho doanh nghiệp.

Bài viết được căn cứ theo pháp luật hiện hành tại thời điểm được ghi nhận như trên và có thể không còn phù hợp tại thời điểm người đọc tiếp cận bài viết này do pháp luật áp dụng đã có sự thay đổi và trường hợp cụ thể mà người đọc muốn áp dụng. Do đó bài viết chỉ có giá trị tham khảo.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Liên hệ PLF để được tư vấn