LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI

Khi Nào Hoạt Động Thương Mại Không Cần Đăng Ký Kinh Doanh?

15102500 - vietnam hanoi - march 2012: female street vendor selling fresh fish off her shoulder held baskets

Theo quy định pháp luật hiện hành, tổ chức, cá nhân khi thực hiện hoạt động thương mại cần phải thành lập dưới một loại hình tổ chức kinh tế. Riêng đối với trường hợp cá nhân, đối với hình thức kinh doanh nhỏ lẻ, họ có thể không cần phải đăng ký kinh doanh theo Nghị định 39/2007/NĐ-CP

Điều cần lưu ý, quy định này chỉ áp dụng đối với hoạt động thương mại của cá nhân. Mọi tổ chức khi hoạt động thương mại tất yếu phải thành lập doanh nghiệp để xác định tư cách pháp nhân cho tổ chức của mình.  

Cũng theo Nghị định 39/2007/NĐ-CP, cá nhân được cho là hoạt động thương mại nhỏ lẻ, độc lập, thường xuyên là cá nhân tự mình hàng ngày thực hiện một, một số hoặc toàn bộ các hoạt động được pháp luật cho phép về mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác như­ng không thuộc đối t­ượng phải đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh. Do đó, chủ thể này không gọi là “th­ương nhân” theo quy định của Luật Thương mại, cụ thể bao gồm người kinh doanh lưu động: người buôn bán rong, buôn bán vặt, bán quà vặt, buôn chuyến hoặc thực hiện các dịch vụ như đánh giày, bán vé số, sửa khóa, sửa xe, trông giữ xe, rửa xe, cắt tóc, chụp ảnh và các hoạt động thương mại khác.

Những cá nhân thực hiện hoạt động thương mại không phải đăng ký kinh doanh cần lưu ý việc tuân theo quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm, về địa điểm kinh doanh, về an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong hoạt động kinh doanh của mình cũng như pháp luật về thuế, giá, phí và lệ phí liên quan đến hàng hóa, dịch vụ kinh doanh. Thêm vào đó, hàng hóa, dịch vụ kinh doanh phải là hàng hóa, dịch vụ được phép kinh doanh, không thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh và hạn chế kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Nhận thấy, cá nhân hoạt động kinh doanh không cần phải đăng ký kinh doanh mặc dù có tính chất độc lập, thường xuyên nhưng lại không có tính ổn định. Vì vậy, để đảm bảo tính ổn định lâu dài, mỗi cá nhân khi hoạt động kinh doanh cần vạch ra chiến lược kinh doanh cho riêng bản thân mình để đảm bảo cho hoạt động thương mại sau này ngày càng thuận lợi hơn.

Công Ty Luật PLF

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Liên hệ PLF để được tư vấn

Khi nào hoạt động thương mại không cần đăng ký kinh doanh?

Được viết bởi Công ty luật PLF

Liên hệ cùng PLF để được tư vấn