LĨNH VỰC thương mại

Khi Nào Phải Xin Giấy Phép Con

When Is A Sub-License Is Required ?When Is A Sub-License Is Required

“Sau khi hoàn tất thủ tục thành lập doanh nghiệp và thành lập dự án đầu tư, công ty đã được công nhận là một chủ thể kinh doanh độc lập và có các quyền, nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, có thể kinh doanh hoạt động trong các lĩnh vực đã đăng ký. Tuy nhiên vui lòng lưu ý rằng, công ty tuy có quyền kinh doanh, hoạt động trong các lĩnh vực mà pháp luật không cấm nhưng đối với một số ngành nghề nhất định, để kinh doanh, hoạt động trong ngành nghề đó, công ty cần phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật và phải tiến hành xin các loại giấy phép, chứng nhận có liên quan đến ngành nghề kinh doanh của mình. Vậy giấy phép con là gì, các trường hợp cần xin giấy phép con sẽ được chúng tôi giải đáp trong bài viết sau đây.

 1. Giấy phép con là gì

 • Định nghĩa

Đến nay, pháp luật Việt Nam không có định nghĩa pháp lý cụ thể về cụm từ “Giấy phép con”. Tuy nhiên, trong hoạt động đầu tư kinh doanh thường nhật, Giấy phép con được hiểu là từ dùng để chỉ chung các loại giấy tờ như Giấy chứng nhận, Giấy phép kinh doanh… nhằm ghi nhận việc doanh nghiệp đã đáp ứng được các điều kiện chuyên ngành riêng và từ thời điểm này doanh nghiệp đủ điều kiện để hoạt động kinh doanh ngành nghề đó trên thực tế.

 • Các hình thức của giấy phép con

Giấy phép con có thể được thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, bao gồm nhưng không giới hạn ở các tên gọi như Giấy phép; Giấy chứng nhận; Chứng chỉ; Văn bản xác nhận, chấp thuận; Quyết định…

Ví dụ:

  • Kinh doanh Dịch vụ bảo vệ – Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự
  • Kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế – Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế
  • Kinh doanh nhà hàng – Biên bản kiểm tra phòng cháy chữa cháy
  • Sản xuất mỹ phẩm – Đăng ký Công bố lưu hành sản phẩm
  • Trường mầm non – Quyết định cho phép thành lập trường
 1. Khi nào phải xin giấy phép con

Theo quy định của Luật đầu tư, đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thì nhà đầu tư phải đáp ứng các điều kiện đầu tư kinh doanh theo quy định của pháp luật. Như đã đề cập tại mục 1.1, ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện là ngành, nghề mà việc thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong ngành, nghề đó phải đáp ứng điều kiện cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng. Nhà đầu tư được quyền kinh doanh trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy định tại Phụ lục IV của Luật Đầu tư kể từ khi đáp ứng đủ điều kiện và phải bảo đảm đáp ứng các điều kiện đó trong quá trình hoạt động đầu tư kinh doanh.

Tuy nhiên, vui lòng lưu ý rằng, không phải tất cả các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện đều cần phải xin giấy phép con. Luật đầu tư quy định nhà đầu tư đáp ứng điều kiện đầu tư kinh doanh được cấp các văn bản theo các hình thức được đề cập tại mục 1.2 hoặc được quyền thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh khi đáp ứng các yêu cầu để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh mà không cần phải có xác nhận bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền. Như vậy, các ngành nghề cần phải xin giấy phép con là các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và pháp luật chuyên ngành có quy định yêu cầu công ty hoạt động trong lĩnh vực đó phải thực hiện thủ tục xin cấp phép với các hình thức bằng văn bản tại mục 1.2.

 1. Thẩm quyền, hồ sơ, thời gian, kết quả của việc xin giấy phép con

 • Thẩm quyền

Theo quy định tại Khoản 8 Điều 7 Nghị định 01/2021, việc quản lý nhà nước đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài và kiểm tra việc chấp hành điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của cơ quan chuyên ngành theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Theo đó, mỗi ngành nghề kinh doanh khác nhau sẽ thuộc thẩm quyền quản lý của một hoặc một số cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác nhau. Do đó, quản lý việc đáp ứng các điều kiện kinh doanh, thẩm định hồ sơ cũng như cấp phép đối với mỗi loại giấy phép sẽ do cơ quan quản lý nhà nước đó thực hiện. Vì vậy, đối với mỗi một loại giấy phép con khác nhau, cơ quan có thẩm quyền cấp cũng khác nhau theo từng lĩnh vực quản lý chuyên môn.

Ví dụ:

  • Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế – thuộc thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  • Giấy phép sản xuất thuốc thú y – thuộc thẩm quyền của Cục Thú y – Bộ Y tế
  • Giấy phép bán buôn, bán lẻ rượu – thuộc thẩm quyền của Sở Công thương
  • Giấy phép dạy nghề – thuộc thẩm quyền của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
 • Hồ sơ

Như đã được đề cập, mỗi ngành nghề kinh doanh sẽ thuộc thẩm quyền quản lý của các cơ quan chuyên môn khác nhau, các điều kiện mà công ty cần đáp ứng đối với từng ngành nghề đều có sự khác biệt. Do đó, hồ sơ xin cấp giấy phép con cũng từ đó mà đa dạng, khác biệt.

Tuy nhiên, thành phần hồ sơ xin cấp các loại giấy phép con tại Việt Nam thường bao gồm các giấy tờ, tài liệu cơ bản sau:

  • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có).
  • Văn bản đề nghị cấp Giấy phép con. Văn bản này thường theo mẫu được quy định trong Nghị định, Thông tư chuyên ngành, hướng dẫn trong lĩnh vực kinh doanh có điều kiện đó.
  • Văn bản giải trình về việc đáp ứng các điều kiện kinh doanh trong ngành nghề kinh doanh có điều kiện đó. Văn bản này thường dưới dạng bản thuyết minh, đề án.
  • Nhóm giấy tờ cá nhân của người quản lý, người tham gia hoạt động kinh doanh có điều kiện, như lý lịch tư pháp, bằng cấp, giấy chứng nhận sức khoẻ.
  • Nhóm giấy tờ chứng minh các điều kiện mà chủ thể kinh doanh cần đáp ứng, như: Chứng nhận góp vốn, xác nhận ký quỹ, biên bản nghiệm thu…
  • Các loại giấy tờ khác theo quy định của pháp luật liên quan.
 • Thời gian

Thời gian xin giấy phép con phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Thời gian ấy có thể chỉ mất vài ngày hoặc kéo dài đến vài tháng, thậm chí là cả năm. Bên cạnh các yếu tố liên quan đến quy trình, thẩm định hồ sơ, cơ sở và các yếu tố về thủ tục của cơ quan nhà nước… các yếu tố có thể ảnh hưởng đến hồ sơ xin giấy phép con như việc giấy tờ, tài liệu cung cấp có đầy đủ, hợp lệ hay không; việc đáp ứng các điều kiện đối với ngành nghề xin giấy phép có đảm bảo hay không; nhân sự và giải trình việc đáp ứng điều kiện kinh doanh phù hợp với quy định của pháp luật.

Sau đây là một số ví dụ về thời gian dự kiến cho việc xin giấy phép con trên thực tế:

  • Giấy phép bán buôn rượu – 10 ngày làm việc;
  • Giấy phép hoạt động dịch vụ xuất khẩu lao động – 4 đến 6 tháng;
  • Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp sản xuất phim – 30 ngày;
  • Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm – 15 ngày làm việc.
 • Kết quả

Sau khi đáp ứng các điều kiện để kinh doanh, hoạt động trong ngành nghề kinh doanh có điều kiện, công ty được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép con theo các hình thức được đề cập tại mục 1.2 của bài viết này. Công ty sẽ có quyền kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện kể từ ngày có giấy phép con hoặc ngày thời hạn được ấn định trong giấy phép con. Trong quá trình hoạt động, công ty lưu tâm đến các lưu ý tại mục 4 của bài viết này và tuyệt đối phải bảo đảm đáp ứng các điều kiện đầu tư, kinh doanh trong suốt quá trình hoạt động.

 1. Một số lưu ý đối với giấy phép con và kinh doanh trong ngành, nghề có điều kiện

  • Giấy phép con thường có thời hạn cụ thể. Công ty phải lưu ý đến thời gian này, khi hết thời hạn mà công ty muốn tiếp tục kinh doanh ngành nghề đó thì phải xin gia hạn hoặc cấp mới/cấp lại giấy phép con.
  • Kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện khi chưa đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật hoặc không bảo đảm duy trì đủ điều kiện đầu tư kinh doanh trong quá trình hoạt động là hành vi bị nghiêm cấm theo quy định tại Khoản 6 Điều 16 Luật Doanh nghiệp. Trường hợp vi phạm, công ty có thể bị tạm ngừng hoặc chấm dứt kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, xử phạt vi phạm hành chính.
  • Công ty không chỉ xin giấy phép con cho mình mà còn có thể phải xin giấy phép con riêng biệt cho mỗi chi nhánh, địa điểm kinh doanh của Công ty nếu mỗi chi nhánh, địa điểm kinh doanh đó cũng kinh doanh các ngành nghề kinh doanh có điều kiện.
  • Bên cạnh Giấy phép con còn có thể có các yêu cầu khác mà công ty phải đáp ứng để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh mà không có xác nhận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Do đó, doanh nghiệp lưu ý đáp ứng các điều kiện này trong suốt quá trình kinh doanh, hoạt động. Thêm vào đó, ngoài những quy định của các Luật chuyên ngành, còn có thể có các điều kiện khác được quy định rải rác trong các Thông tư, Nghị định hướng dẫn trong các lĩnh vực khác nhau. Trường hợp Công ty chưa có nhiều kinh nghiệm và kiến thức pháp lý trong ngành nghề kinh doanh của mình, Công ty nên tham khảo ý kiến từ các đơn vị tư vấn chuyên nghiệp, đơn vị luật sư khi lựa chọn, đăng ký và hoạt động trong các ngành nghề kinh doanh có điều kiện để nhận được tham vấn, đảm bảo việc tuân thủ các quy định của pháp luật.

Trên đây là các nội dung liên quan đến Giấy phép con, Quý khách hàng và Công ty có thể tham khảo các quy định và thủ tục liên quan như trên để xin giấy phép con.

Bài viết được căn cứ theo pháp luật hiện hành tại thời điểm được ghi nhận như trên và có thể không còn phù hợp tại thời điểm người đọc tiếp cận bài viết này do pháp luật áp dụng đã có sự thay đổi và trường hợp cụ thể mà người đọc muốn áp dụng. Do đó bài viết chỉ có giá trị tham khảo.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn.