LAO ĐỘNG

 
 • PLF hiểu rằng nhân sự là tài sản quan trọng nhất của doanh nghiệp. Dịch vụ pháp lý về lao động của PLF được xây dựng dưới góc nhìn của nhà quản trị, chúng tôi tiếp cận vấn đề với một góc nhìn tinh tế, luôn chú trọng đến việc duy trì mối quan hệ tốt đẹp giữa doanh nghiệp và người lao động trong mọi tình huống.
 • Ngay khi giúp khách hàng thành lập doanh nghiệp mới, hoặc khi thực hiện các vụ việc chuyển giao trách nhiệm lao động trong thương vụ M&A, PLF không ngừng đưa ra những lời khuyên hữu ích giúp khách hàng có được phương án sử dụng lao động hiệu quả.

Một số kinh nghiệm của PLF:

 • Tư vấn thỏa thuận chi phí đào tạo Công ty Global CyberSoft với quy mô hơn 650 kỹ sư
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp lao động Công ty Pou Yuen với hơn 80.000 lao động
 • Tư vấn Giấy phép lao động cho người nước ngoài Hệ thống cửa hàng bán lẻ Shop & Go 

Các dịch vụ pháp lý về lao động bao gồm

 • Hợp đồng đào tạo
 • Hợp đồng lao động
 • Nội quy, quy chế lao động
 • Thoả ước lao động tập thể
 • Tranh chấp lao động
 • Vấn đề lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
 • Giấy phép lao động cho người nước ngoài