Lao Động

Hợp đồng lao động

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG Hợp Đồng Lao Động ” Do chưa tìm hiểu kỹ các quy định của Bộ luật lao động, cũng như một phần chưa dám lên tiếng khẳng định lợi ích chính đáng của mình trước chủ

Chế độ thai sản cho lao động nữ

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG Chế Độ Thai Sản Cho Lao Động Nữ “Lao động nữ có thể trở lại làm việc trước thời gian nghỉ thai sản theo quy định nếu có nhu cầu, có xác nhận của cơ sở

Những điểm mới của Bộ Luật Lao động 2012

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG Những Điểm Mới Của Bộ Luật Lao Động 2012 “Về bảo hiểm xã hội thì BLLĐ 2012 có quy định thêm về một số trường hợp mà tuổi nghỉ hưu có thể thấp hơn hoặc cao

Tai nạn lao động ngoài giờ làm việc

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG Tai Nạn Lao Động Ngoài Giờ Làm Việc ” Bất kể công việc nào cũng tiềm ẩn nguy cơ gây ra tai nạn cho người lao động. Nhưng để nhận biết được tai nạn nào là