LĨNH VỰC lao động
Loại Hợp Đồng Lao Động Và Doanh Nghiệp Đơn Phương Chấm Dứt Hợp Đồng Lao Động Theo Quy Định Mới
Types Of Labor Contract And Enterprise Universal Termination Of Labor Contract Under New Provisions

Bộ luật Lao động 2019 (“BLLĐ 2019”) đã được ban hành và áp dụng trong một thời gian dài và trong quá trình áp dụng quy định mới, không ít doanh nghiệp gặp một số khó khăn khi đi xác định thời hạn của HĐLĐ và xây dựng cơ chế đơn phương chấm dứt HĐLĐ theo quy định mới. Việc hiểu và áp dụng đúng tinh thần luật quy định đối với 2 vấn đề này thực sự quan trọng bởi ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định của doanh nghiệp khi có nhu cầu gia hạn hoặc chấm dứt HĐLĐ. Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ chỉ ra sự thay đổi và phân tích một số tác động của chế định này đến quan hệ lao động dưới góc độ pháp lý.”

1. Loại hợp đồng lao động

BLLĐ 2019 hiện chỉ ghi nhận 02 loại HĐLĐ, bao gồm Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng; và loại Hợp đồng lao động xác định thời hạn, được hiểu là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong thời gian không quá 36 tháng kể từ thời điểm có hiệu lực của hợp đồng.

Như vậy, BLLĐ 2019 đã bãi bỏ quy định về loại hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà chỉ còn hai loại hợp đồng xác định thời hạn dưới 36 tháng và hợp đồng không xác định thời hạn. Theo đó, người lao động và công ty có thể ký hợp đồng với thời hạn dưới 36 tháng và không xác định thời hạn. Với quy định này cũng được hiểu doanh nghiệp được ký kết HĐLĐ với thời gian dưới 12 tháng với NLĐ và vẫn được xem là HĐLĐ xác định thời hạn và không phụ thuộc tính chất công việc có thường xuyên hay không.

Trường hợp có nhu cầu ký hợp đồng ngắn hạn các bên vẫn có thể giao kết bình thường. Tuy nhiên, BLLĐ 2019 cũng có quy định về trường hợp giao kết hợp đồng mới khi hết hạn thì các bên cũng chỉ được ký thêm 01 lần là hợp đồng xác định thời hạn, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Theo đó sẽ dẫn đến hệ quả, Công ty chỉ có thể ký kết hợp đồng lao động có thời hạn với người lao động tối đa 02 lần mà không phụ thuộc vào thời hạn của hợp đồng lao động là ngắn đến đâu. Sau đó, nếu muốn tiếp tục giao kết hợp đồng, Công ty phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn với người lao động của mình.

2. Các trường hợp người sử dụng lao động được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

  • Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;
  • Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 12 tháng liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc đã điều trị 06 tháng liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng hoặc quá nửa thời hạn hợp đồng lao động đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa hồi phục.
  • Do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch họa hoặc di dời, thu hẹp sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải giảm chỗ làm việc;
  • Người lao động không có mặt tại nơi làm việc sau thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động theo quy định;
  • Người lao động đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Điều 169 của Bộ luật này, trừ trường hợp có thỏa thuận khác;
  • Người lao động tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng từ 05 ngày làm việc liên tục trở lên;
  • Người lao động cung cấp không trung thực thông tin theo quy định khi giao kết hợp đồng lao động làm ảnh hưởng đến việc tuyển dụng người lao động.

Như vậy, BLLĐ 2019 đã bổ sung thêm 02 trường hợp là Người lao động tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng từ 05 ngày làm việc liên tục trở lên và Người lao động cung cấp không trung thực thông tin theo quy định khi giao kết hợp đồng lao động làm ảnh hưởng đến việc tuyển dụng người lao động. Việc bổ sung quy định này nhằm cân bằng lợi ích giữa Doanh nghiệp và người lao động, theo đó với quy định về việc doanh nghiệp được đơn phương khi Người lao động tự ý bỏ việc liên tục 05 ngày liên tục đã giúp doanh nghiệp được quyền chủ động thực hiện đơn phương và không phải qua quy trình xử lý kỷ luật theo hình thức sa thải, tránh mất thời gian cũng như hạn chế được những thiếu sót trong quá trình xử lý kỷ luật, lưu ý rằng hình thức xử lý kỷ luật sa thải áp dụng khi Người lao động tự ý bỏ việc 05 ngày cộng dồn.

Bên cạnh đó, một thực trạng thường xuyên xảy ra khiến không ít doanh nghiệp lúng túng khi xử lý là trong quá trình làm việc doanh nghiệp phát hiện những thông tin Người lao động cung cấp khi tham gia ứng tuyển là không đúng sự thật như thông tin về bằng cấp, quá trình làm việc trước đó …, pháp luật lao động cũ thực tế chưa ghi nhận cơ chế xử lý vấn đề này và điều này gây không ít khó khăn cho doanh nghiệp. Với quy định mới hiện nay sẽ giúp doanh nghiệp đưa ra được cách thức xử lý ngay đối với những trường hợp này.

BLLĐ mới cũng đã ghi nhận một cách cụ thể ngay tại điều khoản về đơn phương theo đó doanh nghiệp cần lưu ý rằng để có thể đơn phương chấm dứt HĐLĐ vì lý do Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc thì nội bộ doanh nghiệp cần xây dựng tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành công việc tương ứng cho từng vị trí để làm cơ sở xác định như thế nào được hiểu là không hoàn thành công việc.

Đây là những điểm mới của BLLĐ 2019 có ảnh hưởng thường xuyên đến doanh nghiệp trong quá trình quản lý lao động, do vậy khi nắm vững các quy định này doanh nghiệp sẽ tránh được các khiếu nại, khiếu kiện về lao động cũng như loại trừ nghĩa vụ bồi thường.

Bài viết được căn cứ theo pháp luật hiện hành tại thời điểm được ghi nhận như trên và có thể không còn phù hợp tại thời điểm người đọc tiếp cận bài viết này do pháp luật áp dụng đã có sự thay đổi và trường hợp cụ thể mà người đọc muốn áp dụng. Do đó bài viết chỉ có giá trị tham khảo.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Liên hệ PLF để được tư vấn