LĨNH VỰC đầu tư
Lựa Chọn Địa Điểm Hoạt Động Kinh Doanh Tại Việt Nam
Choosing The Right Business Location In Vietnam

Giai đoạn đầu khi chuẩn bị thành lập doanh nghiệp, các nhà đầu tư cần phải khảo sát khu vực nơi mình dự kiến đặt trụ sở để lựa chọn một địa điểm phù hợp. Địa điểm hoạt động ảnh hưởng đến sự phát triển lâu dài của doanh nghiệp. Về mặt pháp lý, doanh nghiệp có thể tự do lựa chọn địa điểm hoạt động, tuy nhiên vẫn phải tuân thủ một số yêu cầu và giới hạn theo quy định của pháp luật. Trong phạm vi bài viết này chúng tôi muốn đề cập đến việc lựa chọn địa điểm làm trụ sở hoạt động tại Việt Nam.”

Trụ sở chính

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, trụ sở chính của doanh nghiệp là địa chỉ liên lạc của doanh nghiệp, đặt trên lãnh thổ Việt Nam và được xác định theo địa giới đơn vị hành chính; có số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).

Địa chỉ trụ sở chính là một trong những nội dung bắt buộc phải cung cấp cho cơ quan đăng ký kinh doanh khi làm thủ tục thành lập doanh ngiệp và sẽ được thể hiện trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Trong quá trình hoạt động, nếu doanh nghiệp có thay đổi địa chỉ trụ sở chính thì cần thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi. Khi thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp không thay đổi.

Địa điểm không được đặt trụ sở chính

Khi chọn địa điểm đặt trụ sở chính, các doanh nghiệp cần lưu ý, không phải tất cả các địa điểm đều có thể được đăng ký làm trụ sở chính. Doanh nghiệp không được sử dụng nhà chung cư làm trụ sở chính doanh nghiệp vì Luật Nhà ở 2014 có quy định cấm “sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích không phải để ở”. Nếu vi phạm điều cấm này, doanh nghiệp có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, nhà chung cư có mục đích sử dụng hỗn hợp để ở và kinh doanh thì doanh nghiệp có thể sử dụng phần diện tích để kinh doanh đó để đăng ký làm trụ sở chính. Trong trường hợp này, trước khi tiến hành thuê địa điểm thì doanh nghiệp cần trao đổi và yêu cầu chủ sở hữu nhà chung cư cung cấp các tài liệu chứng minh mục đích hỗn hợp của chung cư để tránh hậu quả pháp lý sau này.

Ngành nghề kinh doanh và trụ sở

Doanh nghiệp có quyền tự do lựa chọn địa điểm hoạt động, tuy nhiên do tính chất đặc thù của một số ngành nghề mà pháp luật đưa ra các điều kiện về địa điểm hoạt động nhằm mục đích đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Hiện nay một số ngành nghề sẽ có giới hạn về địa điểm hoạt động, theo đó tại một số địa điểm sẽ không cho phép một số ngành hoạt động, điều này tùy thuộc vào quy hoạch của mỗi khu vực. Chính vì vậy khi doanh nghiệp đăng ký hoạt động với nhiều ngành nghề thì tùy từng trường hợp cụ thể mà cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ lấy ý kiến của cơ quan quản lý địa phương hoặc yêu cầu doanh nghiệp cam kết không hoạt động tại trụ sở. Nhà đầu tư cũng cần lưu ý vấn đề này khi lựa chọn địa điểm hoạt động cho dự án đầu tư.

Bên cạnh đó một số ngành nghề đặc biệt là các ngành thuộc về sản xuất sẽ buộc nhà đầu tư chỉ được phép hoạt động trong khu công nghiệp, khu chế xuất, điều này được đặt ra nhằm đảm bảo yếu tố về môi trường bởi sản xuất hiện nay đang là hoạt động được kiểm soát khá chặt chẽ bởi các quy định về bảo vệ môi trường. Tuy nhiên lưu ý rằng mỗi khu công ngiệp, khu chế xuất sẽ có những chức năng và phạm vi hoạt động khác nhau, do đó trước khi xác lập các hợp đồng thuê địa điểm thì nhà đầu tư cần kiểm tra phạm vi ngành nghề, đối tượng được phép hoạt động trong khu công nghiệp. Chẳng hạn như khu chế xuất là khu công nghiệp chuyên sản xuất hàng xuất khẩu, khu công nghiệp hỗ trợ là khu công nghiệp chuyên sản xuất các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ.

Trụ sở hoạt động và vấn đề ưu đãi thuế  

Theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, căn cứ vào địa điểm thực hiện “dự án đầu tư kinh doanh mới” mà doanh nghiệp có thể được hưởng ưu đãi thuế suất hoặc được miễn, giảm thuế. Đối với hình thức đầu tư thành lập doanh nghiệp thì địa điểm thực hiện dự án đầu tư có thể là địa chỉ đặt trụ sở chính hoặc địa điểm kinh doanh.

Một số ưu đãi thuế dành cho các dự án đầu tư mới như sau:

  • Thuế suất ưu đãi 10% thuế thu nhập doanh nghiệp trong 15 năm nếu doanh nghiệp có dự án đầu tư kinh doanh mới tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, khu kinh tế, khu công nghệ cao kể cả khu công nghệ thông tin tập trung theo quy định của pháp luật;
  • Thuế suất ưu đãi 20% thuế thu nhập doanh nghiệp trong 10 năm nếu doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn theo quy định của pháp luật;
  • Miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo nếu doanh nghiệp có dự án đầu tư kinh doanh mới tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, khu kinh tế, khu công nghệ cao kể cả khu công nghệ thông tin tập trung theo quy định của pháp luật.

Thực tế cho thấy nhiều nhà đầu tư gặp khó khăn trong việc lựa chọn địa điểm hoạt động khi tiến hành thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam, điều này xuất phát từ việc có nhiều quy định liên quan đến địa điểm nằm rải rác tại nhiều văn bản pháp lý khác nhau, và không chỉ quy định tại các văn bản như Luật, Nghị định mà còn được quy định bởi chính sách riêng thuộc về quy hoạch của mỗi địa phương. Vì vậy để lựa chọn được địa điểm hoạt động phù hợp quy định và có được các ưu thế về thuế cũng như các ưu đãi khác thì nhà đầu tư nên thực hiện khảo sát địa điểm cũng như tham khảo ý kiến từ các đơn vị tư vấn. Điều này nhằm đảm bảo địa điểm mà doanh nghiệp chọn là hợp pháp và được cơ quan đăng ký kinh doanh chấp thuận. Đồng thời, để tránh bị xử phạt các vi phạm hành chính mà luật pháp để quy định rõ. 

Bài viết được căn cứ theo pháp luật hiện hành tại thời điểm được ghi nhận như trên và có thể không còn phù hợp tại thời điểm người đọc tiếp cận bài viết này do pháp luật áp dụng đã có sự thay đổi và trường hợp cụ thể mà người đọc muốn áp dụng. Do đó bài viết chỉ có giá trị tham khảo.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Liên hệ PLF để được tư vấn