LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI

Lưu Ý Mua Bán Hàng Hóa Khi Chưa Được Cấp Phép

buy-3692440_1280

Hành vi thực hiện các hoạt động kinh doanh khi chưa có Giấy phép đăng ký kinh doanh có thể sẽ chịu các chế tài của những quy định pháp luật có liên quan.

Buôn bán là việc thực hiện một, một số hoặc tất cả các hoạt động chào hàng, bày bán, lưu giữ, bảo quản, vận chuyển, bán buôn, bán lẻ, xuất khẩu, nhập khẩu và hoạt động khác đưa hàng hóa vào lưu thông.

Hành vi mua bán hàng hóa khi chưa được cấp phép là hoạt động mua bán hàng hoá khi không có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc đang trong quá trình thực hiện thủ tục xin Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Theo Nghị định 185 năm 2013 về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ người tiêu dùng, trường hợp mua bán hàng hóa khi không có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sẽ bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với cá nhân.

Bên cạnh đó, đối với việc kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh hoặc kinh doanh có điều kiện, cá nhân sẽ bị phạt tiền gấp 2 lần mức phạt so với hàng hóa không thuộc danh mục hạn chế kinh doanh, kinh doanh có điều kiện nếu tiến hành hoạt động trên mà không có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Trường hợp các hành vi vi phạm trên là do tổ chức thực hiện thì phạt tiền gấp 2 lần mức quy định đối với cá nhân.

Để tránh tình trạng bị xử phạt trong trường hợp trên, các cá nhân, tổ chức cần tham khảo quy định pháp luật về trường hợp của mình có cần phải đăng ký kinh doanh theo pháp luật quy định hay không để tiến hành các thủ tục xin Giấy chứng nhận tại cơ quan có thẩm quyền.

Trường hợp mua bán hàng hóa dưới dạng doanh nghiệp nhưng đang trong quá trình thực hiện thủ tục xin Giấy phép kinh doanh thì hoạt động này cũng bị xem là mua bán hàng hóa không có Giấy phép kinh doanh và vẫn bị xử phạt như quy định trên. Doanh nghiệp được quyền thực hiện các hoạt động mua bán hàng hóa khi đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Công Ty Luật PLF

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Liên hệ PLF để được tư vấn